keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

Musiikki kulttuurina -kirja julkaistu!

Musiikki kulttuurina -kirja julkaistu!


Pirkko Moisala ja Elina Seye (toim.)Suomen Etnomusikologinen Seura (2013)
ISBN 978-952-99945-1-9; ISSN 0785-2746
Musiikki kulttuurina on johdanto etnomusikologian näkökulmiin, tutkimusmenetelmiin ja -asetelmiin suomalaisten tutkijoiden
esitteleminä. Etnomusikologia on tieteenala, joka tutkii musiikkia kulttuurina ja kulttuurissa. Kirjan 16 artikkelissa esitellään musiikintutkimuksessa käytettyjä etnografisia ja musiikkianalyyttisiä tutkimusasetelmia, osallistuvia ja osallistavia tutkimusotteita sekä erilaisten kulttuurintutkimuksen teorioiden soveltamista musiikin tutkimuksessa. Tutkimukset käsittelevät populaari- ja kansanmusiikkia, länsimaista taidemusiikkia, maailmanmusiikkia, lastenmusiikkia, äänimaisemia ja tanssia sosiaalisena toimintana. Niissä tarkastellaan musiikin medioitumista ja ylirajaisuutta, paikallisen ja globaalin eroja sekä sukupuolen ja identiteetin rakentumista musiikkikäytänteissä.
SISÄLLYS (358 sivua)
Johdanto
Pirkko Moisala: Etnomusikologian uudet haasteet 
Etnografisia tutkimusasetelmia
Pirkko Moisala ja Elina Seye: Musiikintutkija ihmisten keskellä – etnomusikologinen kenttätyö
Tuuli Talvitie: Bimusikaalisuudesta musiikillisen toiminnan tutkimukseen
Helmi Järviluoma: Etnomusikologia ja etnografinen kirjoittaminen
Yrjö Heinonen: Konserttikiertueen etnografinen tutkimus
Hanna Väätäinen: Osallistava tanssintutkimus
Metodologisia avauksia
Johannes Brusila: Konstruktionismi etnomusikologisena näkökulmana
Vesa Kurkela: Musiikinhistorian tutkimus etnomusikologiassa
Jarkko Niemi ja Marko Jouste: Musiikin paradigmaattinen rakenneanalyysi
Markus Mantere ja Pirkko Moisala: Länsimaisen taidemusiikin etnomusikologinen tutkimus
Petri Hoppu & Elina Seye: Tanssiantropologian näkökulmia ja menetelmiä
Heikki Uimonen: Äänimaiseman ja kulttuurisen äänen tutkimus
Musiikin kulttuurisia analyysejä
Pekka Suutari: Moni-identtisyys ja etnisten vähemmistöjen musiikki
Antti-Ville Kärjä: Musiikkia jälkikoloniaalisesta Suomesta
Terhi Skaniakos: Suomirockin suomalaisuus Saimaa-ilmiö-elokuvassa
Tarja Rautiainen-Keskustalo: Paikalliset ja globaalit skenet
Taru Leppänen: Aikuinen tutkija lastenmusiikin kentällä
Kirjaa voi ostaa kirjakaupoista ja kirjavälittäjiltä (ovh 30e):
Granum virtuaalinen tiedekirjakauppa
Booky.fi pikakirjakauppa
Gaudeamus Kirja&Kahvi
Ostinato nuottikauppa
Kirjavälitys
BTJ 
SES myy kirjaa jäsenilleen hintaan 25e (sis. postikulut).
Huom! Liittymistarjous opiskelijoille 20e (sis. postikulut).

Tilaus ottamalla sähköpostitse yhteyttä seuran sihteerin info@etnomusikologia.fi

Musiikki kulttuurina on julkaistu SKR:n ja Koneen säätiön tuella