tiistai 25. marraskuuta 2014

Artikkelikutsu: Etnomusikologian vuosikirja

Artikkelikutsu - Etnomusikologian vuosikirja 2015 

Etnomusikologian vuosikirja 27 (2015) julkaistaan verkkoversiona Suomen Etnomusikologisen Seuran kotisivulla joulukuussa 2015. Vuosikirjan toimittavat Meri Kytö ja Saijaleena Rantanen.

Artikkelikäsikirjoitukset tulee lähettää 27.2.2015 mennessä RTF, DOC tai DOCX-tiedostoina Meri Kydölle (meri.kyto[at]uta.fi). Toimittajien kommentit ja asiantuntijalausunnot lähetetään kirjoittajalle viimeistään toukokuussa. Kirjoittaja lähettää sisällöllisesti lopulliseen muotoon työstetyn taittovalmiin version toimittajille elokuun loppuun mennessä.

Vuosikirjassa julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä artikkeleita. Jos artikkelin kieli ei ole kirjoittajan äidinkieli, on liitettävä mukaan kielentarkastajan todistus tai muu vastaava selvitys.  

Julkaistavien artikkelien ohjepituus on 20–30 standardiliuskaa eli 40 000–60 000 merkkiä. Tämä vastaa 13–20 sivun mittaista artikkelia julkaistuna. Toimitus- ja julkaisuprosessin sujuvuutta ajatellen on tärkeää, että artikkelikutsussa olevia kirjoitusohjeita noudatetaan tarkasti käsikirjoitusta kirjoitettaessa ja muokattaessa.

Etnomusikologian vuosikirjan toimittajat kannustavat jatko-opiskelijoita lähettämään artikkelikäsikirjoituksia vuosikirjaan. Johtuen toimittajien rajallisista ajallisista resursseista jatko-opiskelijoiden on lähetettävä artikkelikäsikirjoituksensa ohjaajalleen kommentoitavaksi ennen sen lähettämistä vuosikirjan toimittajille. Artikkelikäsikirjoituksen saavuttua toimittajat päättävät, lähetäänkö se asiantuntijalausunto-kierrokselle vai palautetaanko se vielä muokattavaksi kirjoittajalle.

Artikkelikäsikirjoitus voidaan palauttaa kirjoittajalle korjattavaksi ennen sen eteenpäin lähettämistä, jos kirjoitusohjeita ei ole noudatettu. Lausuntokierroksen jälkeen kirjoittaja saa käsikirjoituksesta kirjallisen palautteen mahdollisine parannusehdotuksineen. Julkaisukuntoon saatettu artikkeli toimitetaan myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan samoin teknisin ohjein kuin käsikirjoituskin.

Ohjeet kirjoittajille.

perjantai 7. marraskuuta 2014

Kokouskutsu: Suomen Etnomusikologisen Seuran sääntömääräinen syyskokous

Kokouskutsu: Suomen Etnomusikologisen Seuran sääntömääräinen syyskokous


Suomen Etnomusikologisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 25.11 klo 16.15 Tampereen yliopistolla (E-siipi, seminaarihuone E113a). Kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki seuran jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Tervetuloa!

Esityslista:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat. 2. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
3. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
4. Valitaan seuralle puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
6. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
7. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

maanantai 3. marraskuuta 2014

Musetti 2/2014 on julkaistu

Musetti 2/2014 on julkaistu osoitteessa http://www.etnomusikologia.fi/p/musetti.html.

Musetti on Suomen Etnomusikologisen Seuran ja Suomen Musiikkitieteellisen Seuran yhdessä kahdesti vuodessa julkaisema tiedotuslehtinen, jossa kerrotaan menneistä ja tulevista alan tapahtumista, tutkimushankkeista ynnä muista.

Lehden visuaalista ilmettä on uudistettu sekä verkkoluettavuutta on pyritty parantamaan. Antoisia lukuhetkiä!