keskiviikko 15. huhtikuuta 2015

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen pro gradu -palkinto myönnetty Martti Laitiselle

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen pro gradu -palkinto myönnetty Martti Laitiselle

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa jaettava musiikintutkimuksen pro gradu -palkinto myönnetään Martti Laitiselle (Helsingin yliopisto) hänen Ilmari Krohnin elämää ja sävellystuotantoa koskevasta työstään. Jokaisesta suomalaisesta yliopistosta otettiin vastaan yksi ehdotus pro gradu -palkinnon saajaksi. Palkinnon valitsi Suomen musiikkitieteellisen seuran ja Suomen Etnomusikologisen Seuran palkintotyöryhmä.

Palkintoehdokkaat ovat kauttaaltaan korkeatasoisia ja ilmentävät ilahduttavasti musiikintutkimuksen monipuolisuutta. Tutkielmissa on haettu uusia näkökulmia ja aineistoja sekä ajankohtaisiin että ajattomiin aiheisiin. Valinta oli sekä haastava että mielenkiintoinen tehtävä, koska työt edustavat erilaisia tutkimussuuntauksia. Tutkielmissa käsiteltiin Hitlantis-musiikkiverkkopalvelua, konserttitoimintaa hoivatyössä, pervoja hiphop-videoita, lauluyhtyeiden sosiaalista dynamiikkaa, pelimusiikin semiotiikkaa ja Tarantinon elokuvamusiikkia.

Palkintotyöryhmä toteaa, että Martti Laitisen tutkielma on kauttaaltaan korkeatasoinen ja erittäin hyvin viimeistelty. Tämä perinpohjainen työ valottaa aiemmin tutkimatonta aluetta suomalaisen musiikintutkimuksen ja musiikin historiassa. Tutkielmasta välittyy tekijän asiantunteva paneutuminen Ilmari Krohnin elämään ja sitä koskevaan laajaan lähdeaineistoon. Laitinen kirjoittaa aiheestaan sujuvasti, ja hänen tulkintansa ovat harkittuja ja vakuuttavia. Erityismaininnan ansaitsee tutkielman liitteenä oleva huolellisesti koottu teosluettelo Ilmari Krohnin sävellyksistä ja sovituksista vuoteen 1905 asti.

Ehdokkaat olivat:

Alanen, Sami (2014).  Monimediaisen verkon kuuntelua: Virtuaalinen populaarimusiikkikulttuuri musiikin kuluttajan silmin.  Itä-Suomen yliopisto.

Colliander, Marjukka (2014). Kulttuuri ja hoiva kohtaavat. Etäkohteiden henkilökunnan toimijuus Etäevent-konserttien pilotoinnissa. Tampereen yliopisto.

Laitinen, Martti (2014). Uupumaton uurastus. Tarkastelu Ilmari Krohnin elämänvaiheista ja sävellystuotannosta kevääseen 1905 asti. Helsingin yliopisto.

Leinonen, Eeli (2014). Sukupuolen moninaisuus queer hiphop -musiikkivideoissa. Turun yliopisto.

Lämsä, Enni-Maria (2014). Sosiaalisten suhteiden merkitys lauluyhtyetoiminnassa. Oulun yliopisto.

Krouvi, Taneli (2014). Musiikki pelin ytimen ja kuoren välissä – Videopelimusiikki peliretoriikkana. Jyväskylän yliopisto.https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44213/URN:NBN:fi:jyu-201409082751.pdf

Madsen, Anna (2014). Musiken i Quentin Tarantinos Death Proof (2007): En analys av musikalisk kommunikation i en multimodalt berättande gestaltning. Åbo Akademi.  

Suomen musiikkitieteellinen seura (MTS) ja Suomen Etnomusikologinen Seura (SES) myöntävät vuosittain parhaan pro gradu -tutkielman diplomin perustutkintoaan suorittavalle tai sen vastikään suorittaneelle opiskelijalle. Diplomi on tarkoitettu kannustamaan tulevaisuuden nuoria tutkijoita ja kiinnittämään huomiota Suomessa tehtävään korkealaatuiseen musiikkia koskevaan tutkimukseen sen monissa muodoissa.

Suomen Etnomusikologinen Seura (SES) perustettiin vuonna 1974. Sen tehtävänä on edistää etnomusikologista tutkimusta ja levittää tietoa maailman musiikkikulttuureista. Seura on luonteeltaan tieteellinen yhdistys, ja jäseninä on musiikintutkimuksen ja lähitieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi myös muita musiikin ammattilaisia ja harrastajia.

Suomen musiikkitieteellinen seura (MTS) on tieteellinen yhdistys, joka pyrkii edistämään suomalaista musiikkitieteellistä tutkimusta sekä toimimaan musiikkielämän hyväksi levittämällä tietoa musiikista ja musiikkikulttuurista.