perjantai 27. tammikuuta 2017

SES:n kenttätyö- ja matka-apuraha 2017

SES:n KENTTÄTYÖ- JA MATKA-APURAHA


Suomen Etnomusikologinen Seura (SES) myöntää vuoden 2017 aikana matka-avustuksia kenttätyöhön ja arkistotyöskentelyyn.

Apurahan tarkoitus
SES:n matka-apurahan tarkoituksena on tukea ensisijaisesti jatko-opiskelijoiden etnomusikologista kenttätyötä Suomessa avustamalla opiskelijoita matkakuluissa. Yksittäisen apurahan suuruus on enintään 250 €.

Hakuedellytykset
Apuraha myönnetään vain seuran jäsenille. Jäsenyyden pitää olla voimassa jo matka-apurahaa hakiessa. Päätöksissä etusijalle asetetaan etnomusikologista tutkimusta tekevät jatko-opiskelijat. Lisäksi pyydetään selvitystä tutkimuksen mahdollisesta rahoituksesta.

Arviointikriteerit
Apurahahakemuksien arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tekeillä olevan tutkimuksen laatuun ja merkitykseen kotimaisen etnomusikologian kannalta. Arvioinnissa painotetaan lisäksi sitä, miten tärkeää kenttä- tai arkistotyö on tutkimuksen tavoitteille. Arviointiin vaikuttaa myös se, miten todennäköistä on, että opiskelija/tutkija saa samaan tarkoitukseen rahoitusta muualta. Tutkimuksen aihepiiri tai maantieteellinen rajaus ovat vapaita.

Hakuprosessi
Apurahan hakijoita pyydetään toimittamaan hakemuksensa sähköpostilla SES:n hallitukselle osoitteeseen: info@etnomusikologia.fi.
Hakemukseen pyydetään sisällyttämään seuraavat osiot:
1) Vapaamuotoinen hakemus, jossa on huomioitu hakukriteerit. Hakemuksessa tulee selittää lyhyesti, mihin ja milloin matka-apurahaa tarvitaan; minkälaisia kustannuksia sillä on tarkoitus kattaa; muu käytettävissä oleva rahoitus; muu haettu rahoitus, vaikka nämä hakemukset eivät olisi vielä ratkenneet. Hakemuksen enimmäispituus on 300 sanaa.
2) Lyhyt CV, enintään yksi sivu.
3) Lyhyt suosituskirje esimerkiksi jatko-opiskelijan ohjaajalta.

Hakuaika ja päätökset
Matka-apurahoja voi hakea läpi vuoden. Hakijan on tosin hyvä huomioida, että loppuvuotta kohden vuoden määrärahat on jo saatettu käyttää. Tästä pyritään ilmoittamaan seuran nettisivuilla.
Hakemukset tulee jättää sähköpostilla SES:n hallitukselle (info@etnomusikologia.fi). Hakijalle tiedotetaan päätöksestä kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Apurahan maksaminen ja raportointi 
Apuraha myönnetään etukäteen, mutta apurahansaajan tulee toimittaa matkaa koskevat kuitit SES:lle jälkikäteen. Matka-apurahan käytöstä on kirjoitettava myös lyhyt, noin 500 sanan mittainen raportti kolmen kuukauden kuluessa apurahan käyttämisestä. Raportteja voidaan käyttää osana SES:n toiminnan julkisia kuvauksia, esimerkiksi seuran nettisivuilla.