perjantai 21. huhtikuuta 2017

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen pro gradu -palkinto on myönnetty Heikki Kokolle

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen pro gradu -palkinto on myönnetty Heikki Kokolle

Suomen Etnomusikologisen Seuran ja Suomen Musiikkitieteellisen Seuran asiantuntijatyöryhmä on valinnut vuoden 2016 musiikintutkimuksen parhaaksi pro gradu -työksi Heikki Kokon tutkielman ”Puhelinlangat laulaa – Puhelinpalveluiden odotusmusiikki käyttömusiikkina ” (Tampereen yliopisto).

Palkintotyöryhmä toteaa, että Kokon työ on persoonallinen, innovatiivinen ja ajankohtainen työ suomalaisessa musiikintutkimuksessa. Sen aihe, puhelinpalvelujen jonotusmusiikki, on näennäisesti kaikille tuttua, mutta Kokko osoittaa työssään tämän musiikillisen ilmiön monitahoisuuden ja kulttuurisen kiinnostavuuden. Musiikintutkimuksen siirtyessä entistä enemmän artefakteista prosesseihin ja toimintaan on Kokon työ samalla malliesimerkki siitä, miten taiteentutkimuksella voi olla uudenlaista yhteiskunnallista kosketuspintaa nykykulttuurissa.

Työryhmään kuuluivat tänä vuonna FT, Dos. Markus Mantere, FT Pekka Toivanen, FT Elina Hytönen-Ng sekä FM Tuomas Auvinen. Palkinto luovutettiin musiikintutkijoiden 21. valtakunnallisen symposiumin yhteydessä Jyväskylän yliopistossa 21.4.2017. 


Työ on luettavissa osoitteessa https://tampub.uta.fi/handle/10024/98935