maanantai 11. maaliskuuta 2019

KUTSU

Arvon jäsenistö

Tervetuloa Suomen etnomusikologinen seura ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Paikka: Sibelius-Akatemia, T-talo, huone 232, Töölönkatu 28, Helsinki
Aika: 28.3.2019 klo 17:30

Asialista:

1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Esitetään seuran vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6. Valitaan yksi tai kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa varahenkilöineen tarkistamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä.
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
9. Päätetään kokous.

Kohdassa 3 käsiteltävät asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa


sekä erikseen pyydettäessä.

Antti-Ville Kärjä
Suomen etnomusikologinen seura ry:n puheenjohtaja

sunnuntai 3. maaliskuuta 2019

Pekka Jalkasen merkkiteos jazzmurroksesta jälleen saatavilla

Musiikintutkija Pekka Jalkasen teos Alaska, Bombay ja Billy Boy ­on julkaistu vapaana verkkokirjana. Jalkasen tutkimus jazzkulttuurin murroksesta 1920-luvun Helsingissä ilmestyi alkujaan vuonna 1989. 

Musiikkianalyysia, kulttuurianalyysia ja historiantutkimusta yhdistelevä kirja on kuulunut suomalaisten musiikintutkijoiden suosituimpiin lähteisiin. Loppuunmyydystä teoksesta on jo pitkään toivottu uutta painosta. 

Jalkanen tutkii väitöskirjassaan 1920-luvun Helsingin salonkiorkestereita, torvisoittokuntia ja jazzkokoonpanoja. Hän analysoi niin muusikon ammattia kuin musiikillisia tyylejä. Suurena juonteena teoksessa kulkee afrikkalaisamerikkalaisen rytmimusiikin ja eurooppalais-suomalaisen perinteen kohtaaminen, "akkulturaatiotapahtuma". 

Kirjan alkuperäinen kustantaja Suomen etnomusikologinen seura on julkaissut säännöllisesti kulttuuriseen musiikintutkimukseen liittyviä teoksia. Verkkokirjan julkaisemisesta vastaa Musiikkiarkisto. Sen "vapaasti verkossa" -sivuilla on viime vuosina uudelleenjulkaistu useita musiikin historiaa käsitteleviä tutkimuksia. 

Pekka Jalkanen: Alaska, Bombay ja Billy Boy – Jazzkulttuurin murros 1920-luvun Helsingissä. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 2, Helsinki 1989. E-kirja: Musiikkiarkisto, Helsinki 2019.

Lisätietoja: info@musiikkiarkisto.fiinfo@etnomusikologia.fi