keskiviikko 15. toukokuuta 2019

Musiikintutkimuksen vuoden 2019 gradupalkinto: Arttu Kuoppa

Suomen musiikkitieteellisen seuran ja Suomen etnomusikologisen seuran palkintotyöryhmä on valinnut musiikintutkimuksen vuoden 2018 parhaaksi pro gradu -työksi Arttu Kuopan musiikin suoratoistopalveluiden suosittelujärjestelmiä koskevan tutkielman Recommended by Algorithm. Relevance, Affordances and Agency of Music Recommender Systems (Tampereen yliopisto). Voittaja julkistettiin Suomen musiikintutkijoiden 23. valtakunnallisessa symposiumissa Helsingissä maaliskuussa 2019. Palkintoehdokkaita parhaaksi pro gradu -työksi saapui yhteensä yhdeksän Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoista. Kaikki työt olivat tasokkaita.

Perusteluissaan palkintotyöryhmä toteaa, että ”Kuopan tutkimuksessa on syvällinen ja teoreettisesti onnistunut posthumanistinen kehys, ja työssä lähestytään tuoreella tavalla ihmisen ja teknologian välisiä arkipäivän yhteenkietoutumia. Työn aihe on kiinnostava, omintakeinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä, ja sen tutkimuskysymykset ovat selkeät. Kysymyksiä käsitellään johdonmukaisesti työn edetessä, ja teksti on refleksiivistä ja tarkkanäköistä. Kuopan käyttämä kieli on kirkasta ja sujuvaa, ja kautta linjan tekstin ote on tutkimuksellinen. Metodologisesti työ on ansiokas, ja tutkimus on kansainvälisestikin uraauurtava.”

Lisäksi työryhmä haluaa muistaa kunniamaininnalla Oili Paaskosken työtä Mahdollisimman aito. Eronteon diskurssit suomalaisten vaihtoehtomuusikoiden puheessa (Helsingin yliopisto) sekä Anna Ramstedtin tutkielmaa Soiva sukupuoli. Sukupuoli, ruumiillisuus ja seksuaalisuus kolmen naispianistin kokemana (Helsingin yliopisto). Molemmat tutkimukset osallistuvat ansiokkaasti musiikintutkimukselliseen keskusteluun tuoreesta näkökulmasta.

Arttu Kuopan pro gradu -tutkielma on luettavissa osoitteessa