torstai 24. lokakuuta 2019

syyskokous 2019

Kutsu

Suomen etnomusikologinen seura ry:n sääntömääräinen syyskokous
28.11.2019 klo 19
Rauhanasema, Veturitori 3, Helsinki

Asialista
1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
5. Valitaan seuralle puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
9. Päätetään kokous.

Tervetuloa!

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio (kohta 6) sekä hallituksen kokoukselle esittämä sääntömuutos (kohta 7) ovat saatavilla edellä olevista linkeistä (ja erikseen pyydettäessä).

Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden etiikka -seminaarin ohjelma 4.11.2019

"Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden etiikka" -seminaari
4.11.2019 Tieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Ohjelma
(puheenvuorojen tiivistelmät)

10:00 Avaus
10:15 Iina Kohonen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta): "Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja muita TENKin ohjeita ja suosituksia"
10:45 Heidi Partti (Taideyliopisto): "Tutkimuseettisten kysymysten äärellä Taideyliopistossa"
11:15 Ano Sirppiniemi (Teosto): Musiikin tekijänoikeudet ja musiikin käyttöön liittyvät tietoaineistot tutkimuskäytössä

11:45 Lounas

13:00 Mikko Ojanen (Helsingin yliopisto): "Avoin tiede, julkaisut ja tutkimusaineistot"
13:30 Juha Henriksson (Musiikkiarkisto): "Tietosuoja ja arkistointi"
14:00 Marjo Suominen (Helsingin yliopisto): "Tutkimuseettisiä historiallisen musiikintutkimuksen ongelmakohtia luotettavuuden ja tekijyyden näkökulmista"

14:30 Tauko

15:00 Anna Anttila (Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan vpj.): "Eettiset kysymykset lasten- ja nuorisokulttuurien tutkimuksessa"
15:30 Annukka Hirvasvuopio-Laiti (Sámi Musihkkaakademiija): "Saamelaismusiikin opetus ja siihen liittyvät eettiset kysymykset"

16:00 Tauko

16:30 Taija Kaarlenkaski & Annika Lonkila (Itä-Suomen yliopisto): "Tutkimusetiikka, toimijuus ja valtasuhteet: ajatuksia monilajisen etnografian eettisistä kysymyksistä"
17:00 Sini Mononen & Kaarina Kilpiö (Tutkimusyhdistys Suoni ry): "Aktivistinen musiikintutkimus – yhteistyötä, verkostoja ja uusia avauksia"
17:30 Loppukeskustelu

Seminaari toteutetaan yhteistyössä Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran kanssa ja se on maksuton.