torstai 24. lokakuuta 2019

syyskokous 2019

Kutsu

Suomen etnomusikologinen seura ry:n sääntömääräinen syyskokous
28.11.2019 klo 19
Rauhanasema, Veturitori 3, Helsinki

Asialista
1. Avataan kokous.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä ja pöytäkirjan tarkastajat.
3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle.
5. Valitaan seuralle puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
7. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
8. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.
9. Päätetään kokous.

Tervetuloa!

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio (kohta 6) sekä hallituksen kokoukselle esittämä sääntömuutos (kohta 7) ovat saatavilla edellä olevista linkeistä (ja erikseen pyydettäessä).