torstai 24. lokakuuta 2019

Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden etiikka -seminaarin ohjelma 4.11.2019

"Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden etiikka" -seminaari
4.11.2019 Tieteiden talo, sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Ohjelma
(puheenvuorojen tiivistelmät)

10:00 Avaus
10:15 Iina Kohonen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta): "Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja muita TENKin ohjeita ja suosituksia"
10:45 Heidi Partti (Taideyliopisto): "Tutkimuseettisten kysymysten äärellä Taideyliopistossa"
11:15 Ano Sirppiniemi (Teosto): Musiikin tekijänoikeudet ja musiikin käyttöön liittyvät tietoaineistot tutkimuskäytössä

11:45 Lounas

13:00 Mikko Ojanen (Helsingin yliopisto): "Avoin tiede, julkaisut ja tutkimusaineistot"
13:30 Juha Henriksson (Musiikkiarkisto): "Tietosuoja ja arkistointi"
14:00 Marjo Suominen (Helsingin yliopisto): "Tutkimuseettisiä historiallisen musiikintutkimuksen ongelmakohtia luotettavuuden ja tekijyyden näkökulmista"

14:30 Tauko

15:00 Anna Anttila (Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan vpj.): "Eettiset kysymykset lasten- ja nuorisokulttuurien tutkimuksessa"
15:30 Annukka Hirvasvuopio-Laiti (Sámi Musihkkaakademiija): "Saamelaismusiikin opetus ja siihen liittyvät eettiset kysymykset"

16:00 Tauko

16:30 Taija Kaarlenkaski & Annika Lonkila (Itä-Suomen yliopisto): "Tutkimusetiikka, toimijuus ja valtasuhteet: ajatuksia monilajisen etnografian eettisistä kysymyksistä"
17:00 Sini Mononen & Kaarina Kilpiö (Tutkimusyhdistys Suoni ry): "Aktivistinen musiikintutkimus – yhteistyötä, verkostoja ja uusia avauksia"
17:30 Loppukeskustelu

Seminaari toteutetaan yhteistyössä Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran kanssa ja se on maksuton.