torstai 20. helmikuuta 2020

Matka-avustukset musiikintutkijoiden symposiumiin jäsenille

Suomen etnomusikologinen seura (SES) myöntää enintään 150 €:n suuruisia matka-avustuksia Suomen musiikintutkijoiden symposiumissa Turussa 18.–20.3.2020 esitelmöiville jäsenilleen. Jäsenyyden pitää olla voimassa jo matka-apurahaa hakiessa. Avustukset maksetaan jälkikäteen matkalaskua ja tositteita vastaan. Avustuspäätöksissä etusijalle asetetaan perustutkinto-opiskelijat, jatko-opiskelijat ja uudet jäsenet, tässä järjestyksessä. 

Avustuksen hakijoita pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen, noin 300 sanan mittainen hakemus sähköpostilla SES:n hallitukselle osoitteeseen info(a)etnomusikologia.fi viimeistään 1.3.2020. Hakemuksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus hakijasta ja tieto, onko kyse (jatko-)opiskelijasta tai seuran uudesta jäsenestä. Hakemukseen pyydetään liittämään hakijan esitelmän abstrakti sekä kustannusarvio ja selvitys muusta käytettävissä olevasta rahoituksesta. Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemusteksti liitteineen yhtenä tiedostona. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota esitelmäehdotuksen laatuun ja etnomusikologiseen sisältöön. Päätöksistä ilmoitetaan viimeistään 6.3.2020. 

Seuran myöntämien matka-avustusten kokonaismäärä tulee riippumaan symposiumin taloudellisesta tuloksesta. Avustuksen saajien edellytetään toimittavan matkakululaskun mukana lyhyt palaute symposiumin annista. Palautetta voidaan käyttää osana SES:n toiminnan julkisia kuvauksia, esimerkiksi seuran nettisivuilla ja Musiikin suunta -lehdessä. 

maanantai 10. helmikuuta 2020

Katsaus etnomusikologian tilaan Suomessa

Etnomusikologisen seuran tuore puheenjohtaja Elina Seye on kirjoittanut seuran Musiikin suunta -lehteen katsauksen suomalaisen etnomusikologian nykytilaan erityisesti etnomusikologian opiskelumahdollisuuksien näkökulmasta.

Tilanne suomalaisissa yliopistoissa on tällä hetkellä niin etnomusikologian ja musiikkitieteen kuin kaikkien muidenkin pienten alojen kannalta hankala, kun oppiaineita on yhdistelty osaksi monialaisia koulutusohjelmia. Siksi Suomen etnomusikologisen seuran kaltaiset kansalliset verkostot, kuten myös vastaavat kansainväliset verkostot, ovat aiempaakin keskeisemmässä roolissa pienten tieteenalojen ylläpitämisessä ja alan tutkijoiden tukijoina.