keskiviikko 7. lokakuuta 2020

Syrjintäkysely – enkät om diskriminering – survey about discrimation

Arvon jäsenistö, ärade medlemmar, esteemed members!

Toivomme, että teillä olisi aikaa vastata oheiseen kyselyyn syrjinnästä musiikintutkimuksessa ja alan opinnoissa Suomessa. Kyselyä saa levittää vapaasti.

Vi önskar ni har tid att svara den medföljande enkäten om diskriminering inom musikforsking och studier i ämnesområdet i Finland. Ni kan sprida enkäten vidare fritt.

We hope you have time to respond to the survey below about discrimination in music research and studies in the field in Finland. You may circulate the survey freely.


Kyselytoimikunnan puolesta, på enkätkommittés vägnar, on behalf of the survey committee,
Antti-Ville Kärjä