perjantai 9. syyskuuta 2022

Registration open! 2022 IASPM-Norden conference, "Disciplining Music Heritage” (13–14 Oct 2022, Seinäjoki, Finland)Registration for the

2022 IASPM-Norden conference: "Disciplining Music Heritage"
organised jointly with the Finnish Society for Ethnomusicology
13–14 October 2022, Seinäjoki, Finland

is now open at:

https://www.lyyti.fi/reg/Disciplining_Music_Heritage

The registration fees are:
  • 60 € for IASPM or SES members, (doctoral) students, retired and unwaged; and
  • 100 € for others.
Come October, there will be a raise of 40 € to the fees (100 € and 140 €, respectively).

Please visit this website for the call and further details:

https://www.uniarts.fi/en/events/disciplining-music-heritage-conference/

Please direct your enquiries to discipliningmusicheritage@gmail.com.

maanantai 16. toukokuuta 2022

Vuoden 2021 parhaaksi musiikintutkimuksen opinnäytteeksi valittu Teppo Reinikaisen pro gradu

Vuoden 2021 parhaaksi musiikintutkimuksen opinnäytteeksi valittu Teppo Reinikaisen pro gradu

Suomen etnomusikologisen seuran ja Suomen musiikkitieteellisen seuran palkintotyöryhmä on valinnut vuonna 2021 valmistuneeksi parhaaksi musiikintutkimuksen opinnäytteeksi Teppo Reinikaisen pro gradun And for this gift I feel #blessed” — Authenticity in the Covers of Leo Moracchioli and Robyn Adele Anderson (musiikkitiede, Turun yliopisto). Populaarimusiikin ja mediakulttuurin tutkimuksen aloille monipuolisesti sijoittuva opinnäyte tarkastelee cover-kappaleiden ja niitä esittävien artistien autenttisuutta kahden, eri musiikkigenrejä edustavan tapausesimerkin kautta. Opinnäytekilpailuun saapui yhdeksän lopputyötä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoista sekä Taideyliopistosta. Kaikki kilpailuun lähetetyt työt olivat korkeatasoisia, ja niiden kirjo oli ilahduttava niin aihepiirien kuin teoreettisten lähestymistapojen ja tutkimusmenetelmien suhteen. 

Palkintoperusteluissaan työryhmä toteaa: ”Teppo Reinikaisen pro gradu tekee vaikutuksen poikkeuksellisen taidokkaalla tutkimusaineiston lähianalyysilla sekä relevantin tutkimuskirjallisuuden syvällisellä tuntemuksella ja pitkälti suvereenilla hallinnalla. Reinikaisen pro gradu osoittaa vahvaa kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja kriittiseen tieteelliseen ajatteluun. Tämä ilmenee ensinnäkin siten, että työ avaa tuoreen näkökulman artistien autenttisuuteen käsitellessään sitä samaan aikaan erityisten musiikinlajien ja -kulttuurien määrittämänä ilmiönä sekä sosiaalisen median alustoihin ja käytäntöihin liittyvänä prosessina. Reinikaisen itsenäinen tutkimusote ilmenee myös hänen kyvyssään jäsentää selkeästi aiempaa populaarimusiikkia, autenttisuutta, tähteyttä ja sosiaalista mediaa koskevaa kirjallisuutta sekä hänen tavassaan soveltaa näitä näkökulmia monipuolisesti ja oivaltavasti analyysissaan. Ylipäätään Reinikaisen opinnäyte osoittaa erinomaista kykyä toteuttaa ja raportoida tutkimusta. Pro gradun teksti on sujuvaa ja vivahteikasta, ja työn kieliasu on moitteeton.”

Lisäksi työryhmä myönsi tunnustuspalkinnon kahdelle lopputyölle: Jenni Ahosen pro gradulle ”Hyvä yleisö on tervetullutta uudelleenkin” – yleisötyön diskurssit Rondo Classic -lehdessä (musiikkitiede, Jyväskylän yliopisto) ja Hanna Pinnan pro gradulle Kilpailumusiikin merkitykset cheerleadingissa: Miksi musiikkia tarvitaan ja miten se tilataan? (musiikkitiede, Helsingin yliopisto). Ahosen työssä erityisen ansiokasta on kriittisen diskurssianalyysin näkökulmien ja käsitteiden poikkeuksellisen perinpohjainen ja taitava soveltaminen ajankohtaisen tutkimusaiheen analyysiin. Pinnan työ osoittaa vaikuttavan itsenäistä ja rohkeaa tutkimusotetta tarkastellessaan musiikintutkimuksessa aiemmin tutkimatonta aihetta. Työn rakenne on poikkeuksellisen selkeä ja analyysi monipuolista.    

Teppo Reinikaisen pro gradu on luettavissa tässä osoitteessa.

torstai 24. maaliskuuta 2022

Conference "Disciplining Music Heritage", October 2022

The 2022 IASPM-Norden conference "Disciplining Music Heritage", organised jointly with the Finnish Society for Ethnomusicology and University of the Arts, will take place in Seinäjoki, Finland, 13–14 October 2022.

The deadline for proposals is 31 March 2022. Please visit this website for the call and further details: https://www.uniarts.fi/…/disciplining-music-heritage…/

For enquiries, contact: discipliningmusicheritage@gmail.com

keskiviikko 19. tammikuuta 2022

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen opinnäytetyöpalkinto - ehdotusten deadline 31.1.2022

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen opinnäytetyöpalkinto - ehdotusten deadline 31.1.2022

Suomen etnomusikologinen seura ja Suomen musiikkitieteellinen seura pyytävät ehdotuksia vuoden 2021 parhaaksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi.

Seurat myöntävät 100 € suuruisen palkinnon työlle, joka on hyväksytty 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4, jos opinnäytetyöstä on annettu arvosana.

Opinnäytteen alaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla musiikintutkimuksellinen lähestymistapa eli:

  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin musiikin kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä musiikin ammattilaiset tai harrastajat tai pohdintaa musiikista esteettisenä ja kulttuurisena käytäntönä. Lisäksi työn innovatiivisuus katsotaan eduksi: työn olisi hyvä tuoda uusia lähestymistapoja, metodologista kehittelyä, teoreettista oivallusta tai ilmiöitä musiikintutkimuksen piiriin.

  • Työ voi edustaa myös taiteellista tutkimusta ja/tai sisältää muita kuin tekstimuotoisia osia, mutta sen tulee kuitenkin selkeästi liittyä musiikintutkimuksellisiin teemoihin.


Osallistumisohjeet

Opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 31.1.2022. On suositeltavaa, että työn lähettää graduntekijä itse. Mikäli lähettäjänä on jokin muu taho (esim. ohjaaja), on mukana oltava tekijän kirjallinen suostumus. Työt arvioi seurojen hallitusten jäsenistä koottava raati.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti (esim. tiedostona tai linkkinä) osoitteeseen mustut.gradupalkinto@gmail.com. Sähköpostiviestit kuitataan vastaanotetuiksi. HUOM! Älä lähetä em. osoitteeseen kysymyksiä tai muuta kirjeenvaihtoa. Se on tarkoitettu ainoastaan töiden lähettämistä varten. Lisätietoja palkinnosta ja osallistumisohjeista saa osoitteesta info@etnomusikologia.fi ja mts.toimisto@gmail.com.

Opinnäytetyön ohessa on toimitettava seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)

  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin

  • tiivistelmä (1 sivu).


Palkinnon saaja julkistetaan Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallisessa symposiumissa. Palkinnon saajan matka- (juna/linja-auto) ja tarvittaessa myös majoituskulut (1 yö) korvataan. Symposiumin ohjelmaan varataan myös mahdollisuus esitelmöidä palkitun työn pohjalta.

Palkinnon saajalle tiedotetaan tuloksesta huhtikuun puoliväliin mennessä.