keskiviikko 12. huhtikuuta 2023

Tapahtuma väitöskirjatutkijoille tiistaina 9.5. Helsingissä

Suomen musiikkitieteellinen seura ja Suomen etnomusikologinen seura järjestävät tiistaina
9.5.2023 klo 10–16 tapahtuman, jossa väitöskirjatutkijat voivat kertoa meneillään olevista
tutkimuksistaan, vaihtaa ajatuksia ja saada palautetta. Seminaari pidetään Tieteiden talolla
Helsingissä (Kirkkokatu 6), ja siihen on vapaa pääsy.
 
Tapahtumaan ovat tervetulleita esittelemään tutkimustaan kaikki väitöskirjatutkijat, joiden
hanke käsittelee musiikkia ja/tai siihen kytkeytyviä ilmiöitä, riippumatta yliopistosta,
oppiaineesta tai tohtoriohjelmasta, jossa tutkimusta tehdään. Esitelmiä kommentoimassa
on kummankin seuran jäseniä, joiden oma tutkimus edustaa musiikintutkimuksen eri
suuntauksia.

Esitelmiä (20–30 min.) voi pitää suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Osallistujat huolehtivat
itse matka- ja mahdollisista majoituskuluistaan sekä lounaskustannuksista.
Jos haluat kertoa tapahtumassa tutkimuksestasi, lähetä esitelmäsi otsikko ja hyvin lyhyt
esittely itsestäsi (nimi, yliopisto, väitöskirjatyön aihe ja vaihe) sähköpostitse
osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com viimeistään 17.4. Voit osallistua tapahtumaan myös
ilman esitelmää. Lähetä tässä tapauksessa vain esittely itsestäsi samaan
sähköpostiosoitteeseen samaan määräpäivään mennessä.

Tapahtuman valmis ohjelma julkaistaan pari viikkoa ennen toukokuun 9. päivää.
Lämpimästi tervetuloa tapaamaan muita alan väitöskirjatutkijoita ja keskustelemaan
ajankohtaisesta musiikintutkimuksesta!

***

The Finnish Musicological Society and The Finnish Society for Ethnomusicology organize a
meeting for doctoral researchers on 9 th of May, 2023. The meeting takes place from 10–16
at Tieteiden talo in Helsinki (address: Kirkkokatu 6). The meeting is intended as an informal
gathering where doctoral researchers whose projects relate to music studies can tell about
their ongoing projects, meet each other and receive feedback on their research.
The meeting is open to all doctoral researchers who are studying musical and related
phenomena, regardless of the university, discipline or doctoral program in which the
research is being conducted. The presentations given at the meeting will be commented on
by members of both of the above societies, whose own research represents difference
branches of music studies. Peer-feedback also plays an important role in the meeting.
The presentations (20–30 minutes) can be given in Finnish, English or Swedish. Participants
will cover their own travel and possible accommodation expenses, as well as the lunch
costs.

If you are interested in presenting about your research, please send the title of your
presentation and a brief introduction of yourself (name, institution, topic and stage of PhD
thesis) to this address: mts.toimisto@gmail.com by 17 th of April. It is also possible to
participate without giving a presentation. If you prefer this option, please only send an
introduction of yourself to the email address above by the same deadline.
The detailed program of the meeting will be published two weeks before 9 th of May.
You are warmly welcome to discuss your research and meet peers at this meeting!

***

Tisdagen den 9.5.2023 kl. 10–16 ordnar Musikvetenskapliga sällskapet i Finland och Finska
musiketnologiska sällskapet ett evenemang där doktorander kan berätta om sin pågående
forskning, byta tankar, nätverka och få återkoppling. Seminariet hålls i Vetenskapernas hus i
Helsingfors (Kyrkogatan 6) och inträdet är fritt.

Arrangörerna välkomnar alla doktorander vars projekt behandlar musik och/eller därtill
relaterade fenomen, oberoende av universitet, ämne eller doktorandprogram där
forskningen drivs. Doktorandernas presentationer kommenteras av sällskapens medlemmar
som representerar olika inriktningar inom musikforskning.

Presentationer (20–30 min) kan hållas på finska, engelska eller svenska. Deltagarna ansvarar
själva för möjliga kostnader för resor och logi samt för mat.

Om du är intresserad av att berätta om din forskning på evenemanget, skicka rubriken på
din presentation och en mycket kort beskrivning av dig själv (namn, universitet, ämnet på
doktorsavhandlingen och skedet av doktorandstudierna) per e-post till
mts.toimisto@gmail.com senast den 17.4. Du kan även delta i evenemanget utan att hålla
egen presentation. I så fall ber vi dig skicka endast en kort beskrivning av dig till den
ovannämnda adressen, likaså senast den 17.4.

Det färdiga programmet publiceras några veckor före den 9.5.
Varmt välkomna att träffa andra doktorander och diskutera aktuell musikforskning!