AlkusoittojaAlkusoittoja. Musiikin menneisyydet monikulttuurisessa Suomessa.
Antti-Ville Kärjä

Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 23, Helsinki 2020 (ISBN 978-952-99945-2-6 nid., ISBN 978-952-99945-3-3 pdf., ISSN 0785-2746). 242 s.

Suomalaisen musiikin historia ei ole sama kuin musiikin historia Suomessa. Musiikin historia ei myöskään ole harmitonta tarinointia, vaan musiikin menneisyyttä koskevat tulkinnat kertovat kulloisistakin kulttuurisista valtasuhteista. Kirjassa näitä suhteita tarkastellaan suhteessa taidemusiikin orientalismiin, reggaen ja rapin rodullistamiseen sekä rasismin perintöön suomalaisessa musiikissa.

Teoksen kirjoittaja Antti-Ville Kärjä on kulttuurisen musiikintutkimuksen professori Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Painettua kirjaa on saatavilla seuraavilta tahoilta:  

Kirjan sähköinen versio ilmestyy vuoden 2020 aikana Musiikkiarkiston open access -palvelussa.

Errata

s. 8, 10, 21, 241: "Ranta-Mayer" po. "Ranta-Meyer".
s. 52: "sen seitsemäs aste" po. "sen alennettu seitsemäs aste".