Apurahat

APURAHAT JA PALKINNOT

Suomen Etnomusikologinen Seura myöntää vuonna 2017 kenttätyö- ja matka-apurahan sekä palkitsee yhdessä Musiikkitieteellisen Seuran kanssa vuoden parhaan maisterintutkinnon opinnäytteen palkinnon. Lisätietoja näistä alla.

SES:n kenttätyö- ja matka-apuraha


Suomen Etnomusikologinen Seura (SES) myöntää vuoden 2017 aikana matka-avustuksia kenttätyöhön ja arkistotyöskentelyyn.

Apurahan tarkoitus
SES:n matka-apurahan tarkoituksena on tukea ensisijaisesti jatko-opiskelijoiden etnomusikologista kenttätyötä Suomessa avustamalla opiskelijoita matkakuluissa. Yksittäisen apurahan suuruus on enintään 250 €.

Hakuedellytykset
Apuraha myönnetään vain seuran jäsenille. Jäsenyyden pitää olla voimassa jo matka-apurahaa hakiessa. Päätöksissä etusijalle asetetaan etnomusikologista tutkimusta tekevät jatko-opiskelijat. Lisäksi pyydetään selvitystä tutkimuksen mahdollisesta rahoituksesta.

Arviointikriteerit
Apurahahakemuksien arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tekeillä olevan tutkimuksen laatuun ja merkitykseen kotimaisen etnomusikologian kannalta. Arvioinnissa painotetaan lisäksi sitä, miten tärkeää kenttä- tai arkistotyö on tutkimuksen tavoitteille. Arviointiin vaikuttaa myös se, miten todennäköistä on, että opiskelija/tutkija saa samaan tarkoitukseen rahoitusta muualta. Tutkimuksen aihepiiri tai maantieteellinen rajaus ovat vapaita.

Hakuprosessi
Apurahan hakijoita pyydetään toimittamaan hakemuksensa sähköpostilla SES:n hallitukselle osoitteeseen: info@etnomusikologia.fi.
Hakemukseen pyydetään sisällyttämään seuraavat osiot:
1) Vapaamuotoinen hakemus, jossa on huomioitu hakukriteerit. Hakemuksessa tulee selittää lyhyesti, mihin ja milloin matka-apurahaa tarvitaan; minkälaisia kustannuksia sillä on tarkoitus kattaa; muu käytettävissä oleva rahoitus; muu haettu rahoitus, vaikka nämä hakemukset eivät olisi vielä ratkenneet. Hakemuksen enimmäispituus on 300 sanaa.
2) Lyhyt CV, enintään yksi sivu.
3) Lyhyt suosituskirje esimerkiksi jatko-opiskelijan ohjaajalta.

Hakuaika ja päätökset
Matka-apurahoja voi hakea läpi vuoden. Hakijan on tosin hyvä huomioida, että loppuvuotta kohden vuoden määrärahat on jo saatettu käyttää. Tästä pyritään ilmoittamaan seuran nettisivuilla.
Hakemukset tulee jättää sähköpostilla SES:n hallitukselle (info@etnomusikologia.fi). Hakijalle tiedotetaan päätöksestä kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Apurahan maksaminen ja raportointi
Apuraha myönnetään etukäteen, mutta apurahansaajan tulee toimittaa matkaa koskevat kuitit SES:lle jälkikäteen. Matka-apurahan käytöstä on kirjoitettava myös lyhyt, noin 500 sanan mittainen raportti kolmen kuukauden kuluessa apurahan käyttämisestä. Raportteja voidaan käyttää osana SES:n toiminnan julkisia kuvauksia, esimerkiksi seuran nettisivuilla.


Musiikintutkimuksen valtakunnallinen pro gradu -palkinto 2017


Suomen Etnomusikologinen Seura ja Suomen Musiikkitieteellinen Seura pyytävät ehdotuksia vuoden 2017 parhaaksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi.

Seurat myöntävät 100 € suuruisen palkinnon työlle, joka on hyväksytty 1.1.–31.12.2016 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4.

Työn tieteenalaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla musiikintutkimuksellinen lähestymistapa eli:
  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin musiikin kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä musiikin ammattilaiset tai harrastajat tai pohdintaa musiikista esteettisenä ja kulttuurisena käytäntönä. Lisäksi työn innovatiivisuus katsotaan eduksi: työn olisi hyvä tuoda uusia lähestymistapoja, metodologista kehittelyä, teoreettista oivallusta tai ilmiöitä musiikintutkimuksen piiriin.

  • Työn tulee selkeästi liittyä musiikintutkimukselliseen keskusteluun.


Osallistumisohjeet

Opinnäytetyö on jätettävä perjantaina 10.2.2017 klo 16 mennessä. Työn voi lähettää joko graduntekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen. Työt arvioi seurojen hallitusten jäsenistä koottava raati.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen mustut.gradupalkinto@gmail.com. Sähköpostiviestit kuitataan vastaanotetuiksi. HUOM! Älä lähetä em. osoitteeseen kysymyksiä tai muuta kirjeenvaihtoa. Se on tarkoitettu ainoastaan töiden lähettämistä varten. Jos sinulla on kysymyksiä, katso yhteystiedot "Lisätietoja"-kohdasta.

Opinnäytetyön ohessa on toimitettava seuraavat tiedot:
  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)

  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin

  • tiivistelmä (1 sivu).

Palkinnon saaja julkistetaan Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallisessa symposiumissa Jyväskylässä 19.–21.4.2017. Palkinnon saajan matka- (juna/linja-auto) ja tarvittaessa myös majoituskulut (1 yö) korvataan. Symposiumin ohjelmaan varataan myös mahdollisuus esitelmöidä rinnakkaissessioissa palkitun työn pohjalta.

Palkinnon saajalle tiedotetaan tuloksesta maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Lisätietoja palkinnosta ja osallistumisohjeista saa Suomen Etnomusikologisen Seuran sihteeriltä osoitteesta info@etnomusikologia.fi.