Palkinnot

SES:n jakamat palkinnot:

***

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen pro gradu -palkinto


Kuulutus 2021


Suomen etnomusikologinen seura ja Suomen musiikkitieteellinen seura pyytävät ehdotuksia vuoden 2020 parhaaksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi.

Seurat myöntävät 100 € suuruisen palkinnon työlle, joka on hyväksytty 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4.

Työn tieteenalaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla musiikintutkimuksellinen lähestymistapa eli:
  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin musiikin kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä musiikin ammattilaiset tai harrastajat tai pohdintaa musiikista esteettisenä ja kulttuurisena käytäntönä. Lisäksi työn innovatiivisuus katsotaan eduksi: työn olisi hyvä tuoda uusia lähestymistapoja, metodologista kehittelyä, teoreettista oivallusta tai ilmiöitä musiikintutkimuksen piiriin.

  • Työn tulee selkeästi liittyä musiikintutkimukselliseen keskusteluun.


Osallistumisohjeet

Opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 31.1.2021. On suositeltavaa, että työn lähettää graduntekijä itse. Mikäli lähettäjänä on jokin muu taho (esim. ohjaaja), on mukana oltava tekijän kirjallinen suostumus. Työt arvioi seurojen hallitusten jäsenistä koottava raati.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen mustut.gradupalkinto@gmail.com. Sähköpostiviestit kuitataan vastaanotetuiksi. HUOM! Älä lähetä em. osoitteeseen kysymyksiä tai muuta kirjeenvaihtoa. Se on tarkoitettu ainoastaan töiden lähettämistä varten. Lisätietoja palkinnosta ja osallistumisohjeista saa osoitteesta info@etnomusikologia.fi ja mts.toimisto@gmail.com.

Opinnäytetyön ohessa on toimitettava seuraavat tiedot:
  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)

  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin

  • tiivistelmä (1 sivu).

Palkinnon saaja julkistetaan Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallisessa symposiumissa. Palkinnon saajan matka- (juna/linja-auto) ja tarvittaessa myös majoituskulut (1 yö) korvataan. Symposiumin ohjelmaan varataan myös mahdollisuus esitelmöidä rinnakkaissessioissa palkitun työn pohjalta.

Palkinnon saajalle tiedotetaan tuloksesta maaliskuun loppuun mennessä.

Aiemmat palkinnot:

2020
Juho Hänninen: ”The Four Stages of a DIY Career: The Life Courses and Careers of Youth Culture Practitioners from Lepakkoluola and the Helsinki Scene of the Early 1980s” (HY).
Ks. tiedote.

2019
Arttu Kuoppa: ”Recommended by Algorithm. Relevance, Affordances and Agency of Music Recommender Systems” (TaY)
Ks. tiedote.

2018
Simo Repo: ”Tuotesijoittelu 2010-luvun alun suomalaisessa populaarimusiikissa” (TY).
Ks. tiedote.

2017 
Heikki Kokko: ”Puhelinlangat laulaa – Puhelinpalveluiden odotusmusiikki käyttömusiikkina” (TaY). Ks. tiedote.

2016 
Jaakko Vastapuu: ”Ensimmäiset 30 millisekuntia – alukkeet ja niiden muokkaus populaarimusiikin miksauksessa 2010-luvulla” (TY). Ks. tiedote.

2015 
Martti Laitinen:  ”Uupumaton uurastus. Tarkastelu Ilmari Krohnin elämänvaiheista ja sävellystuotannosta kevääseen 1905 asti” (HY). Ks. tiedote.

***

Palkinnot etnomusikologisille julkaisuille


Suomen etnomusikologinen seura palkitsee vuosittain ansiokkaita etnomusikologisia julkaisuja. Julkaisuja arvioitaessa painotetaan musiikin tarkastelua sosiokulttuurisissa yhteyksissään, kytköstä etnomusikologiseen tutkimusperinteeseen sekä teoreettisia ja metodologisia oivalluksia. Ensimmäiset palkinnot myönnetään joko kalenterivuoden 2019 tai 2020 aikana ilmestyneille julkaisuille. Kaikkien tekijöiden on oltava seuran jäseniä julkaisun ilmestymisvuonna. 

Julkaisu on asetettava ehdolle palkinnon saajaksi 15.1.2021 mennessä lähettämällä julkaisu pdf-muotoisena (tai linkki verkkojulkaisuun) osoitteeseen info@etnomusikologia.fi

Palkintoluokkia on neljä: 
- kirja (erillisteos, ei toimitettu kokoelma)
- artikkeli (vertaisarviointi ei välttämätöntä)
- opiskelija-artikkeli (jatko- ja perustutkinto-opiskelijoille) 
- audiovisuaalinen teos (esim. dokumenttielokuva, verkkosivusto). 

Kunkin palkinnon suuruus on 50 €. Kukin palkinto voidaan myös jättää jakamatta ja niiden lisäksi tai sijaan voidaan myöntää kunniamainintoja. Julkaisut arvioi seuran hallituksen jäsenistä koottu raati. Seuran hallituksen jäsenet eivät voi asettaa omia julkaisujaan ehdolle. Palkinnot julkistetaan Suomen musiikintutkijoiden symposiumissa.

Lisätiedot osoitteesta info@etnomusikologia.fi.