Artikkelikutsut


25.11.2016

Artikkelikutsu - Etnomusikologian vuosikirja 2017 


Etnomusikologian vuosikirja on ainoa kotimainen musiikintutkimuksen vertaisarvioitu open access -julkaisu. Etnomusikologian vuosikirja 29 (2017) julkaistaan PDF-tiedostoina Suomen Etnomusikologisen Seuran Open Journal Systems -alustalla (OJS) http://etnomusikologia.journal.fi joulukuussa 2017. Vuosikirjan toimittavat FT Meri Kytö, FM Kim Ramstedt ja FM Heidi Haapoja. Julkaisufoorumiluokitukseltaan vuosikirja on tasoa 1. Artikkelit merkitään DOI-tunnistenumerolla.

Artikkelikäsikirjoitukset tulee ladata 28.2.2017 mennessä OJS-alustalle (http://etnomusikologia.journal.fi). Huomaathan, että lähetyslomake pyytää myös artikkelin abstraktin (enintään 300 sanaa) ja asiasanoja tietokantaluokittelua varten. Julkaistavien artikkelien ohjepituus on 20–30 standardiliuskaa eli 40 000–60 000 merkkiä. Toimitus- ja julkaisuprosessin sujuvoittamiseksi on tärkeää, että artikkelikutsussa olevia kirjoitusohjeita noudatetaan tarkasti käsikirjoitusta kirjoitettaessa ja muokattaessa. Artikkelikäsikirjoituksen saavuttua toimittajat päättävät, lähetäänkö se asiantuntijalausuntokierrokselle vai palautetaanko se vielä muokattavaksi kirjoittajalle. Tämä siinä tapauksessa, jos käsikirjoituksessa ilmenee muodollisia tai sisällöllisiä puutteita.

Vuosikirjassa julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä artikkeleita. Jos artikkelin kieli ei ole kirjoittajan äidinkieli, on liitettävä mukaan kielentarkastajan todistus tai muu vastaava selvitys. 

Artikkeleissa on mahdollisuus viitata julkaisun verkkosivuille lisättävään audiovisuaalisen lähdeaineistoon. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tutkimusaineiston editoidun kenttämateriaalin julkaisun artikkelin yhteydessä. Kirjoittajan vastaa materiaalin tekijänoikeusvapaudesta. Aineistoa ei lähetetä käsikirjoituksen yhteydessä, vaan aineistosta ja niiden formaatista sovitaan tapauskohtaisesti.

Toimitus- ja julkaisuprosessi on seuraava: toimittajien kommentit ja asiantuntijalausunnot lähetetään kirjoittajalle toukokuun kuluessa. Mikäli lausunnot ovat puoltavat, kirjoittaja lähettää sisällöllisesti lopulliseen muotoon työstetyn taittovalmiin version toimittajille elokuun loppuun mennessä. Vuosikirja taitetaan marraskuussa, jonka jälkeen kirjoittaja saa taittoversion oikoluettavakseen. Vuosikirja julkaistaan joulukuussa. 

Etnomusikologian vuosikirjan toimittajat kannustavat jatko-opiskelijoita lähettämään artikkelikäsikirjoituksia vuosikirjaan. Johtuen toimittajien rajallisista ajallisista resursseista jatko-opiskelijoiden on lähetettävä artikkelikäsikirjoituksensa ohjaajalleen kommentoitavaksi ennen sen lähettämistä vuosikirjan toimittajille.

Etnomusikologian vuosikirja on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Lisätietoja: http://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus