Esitelmäpyynnöt

Taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden etiikka -seminaari 


4.11.2019 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), Helsinki

Suomen etnomusikologinen seura ja Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura järjestävät 4.11.2019 Tieteiden talolla seminaarin, jossa käsitellään ajankohtaisia taiteentutkimuksen ja kulttuuritieteiden eettisiä kysymyksiä. Tapahtuma on erityisen ajankohtainen ottaen huomioon meneillään olevan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) johtaman ihmistieteiden ennakkoarvioinnin uudistuksen sekä tiukentuneet eettiset vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi kansallisten tietosuojauudistusten mukanaan tuomiin uusiin toimintatapoihin. Samalla uudistukset herättävät taiteen- ja kulttuurintutkimuksen kentällä erityisiä, jopa ainutlaatuisia tutkimuseettisiä kysymyksiä.

Seminaarin päämääränä on tarkastella tutkimuksen tekoon liittyvää etiikkaa monitieteisesti ja pohtia tutkijoiden esille tuomien yksittäisten tapausten kautta päivänpolttavia kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi aineistonhallintavaatimukset, tekijänoikeudet, sitaattioikeus, anonymisointi, tutkimuksen kaupalliset kytkökset sekä ympäristökysymykset. Lisäksi tärkeänä keskustelunaiheena on tutkimusetiikkatietouden vahvistaminen alan yliopistokoulutusohjelmissa. Pääpuhujuksi ovat lupautuneet Anna Anttila (Cupore), Juha Henriksson (Musiikkiarkisto), Annukka Hirvasvuopio-Laiti (Sámi Musihkkaakademiija), Iina Kohonen (TENK), Mikko Ojanen (Helsingin yliopisto), Heidi Partti (Taideyliopisto) ja Ano Sirppiniemi (Teosto).

Järjestäjät kutsuvat seminaariin tutkijoita keskustelemaan omiin tutkimuksiinsa liittyvistä eettisistä ongelmakohdista tai onnistumisista. Puheenvuoro voi liittyä yllä mainittuihin teemoihin tai muihin tutkijan kohtaamiin eettisiin tilanteisiin työn eri vaiheissa. Puheenvuoron kesto on 10 minuuttia ja sitä seuraa 5 min yleisökeskustelu. Pyydämme lähettämään enintään 300 sanan mittaiset esitelmäehdotukset 31.8.2019 mennessä osoitteeseen postmaster@etnomusikologia.fi. Esitelmäehdotukseen tulee liittää puheenvuoron otsikko, esitelmöitsijän nimi, instituutio ja sähköpostiosoite.

Seminaarin esitelmien pohjalta toimitetaan julkaisu Musiikin Suunta -lehteen.