Esitelmäpyynnöt

Esitelmäkutsu (Musiikintutkijoiden 21. symposiumi)

Symposiumin teema: Paluu musiikintutkimuksen tulevaisuuteen

Jyväskylän yliopisto ja Suomen musiikkitieteellinen seura kutsuvat kaikki musiikintutkimuksesta kiinnostuneet tutkijat ja opiskelijat vuosittaiseen symposiumiin 19.-21.4.2017. Tämän vuoden symposiumiin on valittu vain yksi teema: musiikintutkimuksen tulevaisuus. Teemaa ovat innoittaneet sekä yliopistojen tuloksellisuuspaineet ja niiden puitteissa kyseenalaistettu humanistisen tiedon tarpeellisuus että kansallisesti käydyt keskustelut musiikkitieteellisen tiedon monitieteisestä luonteesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Symposiumin teema haastaa osallistujat tarkastelemaan monitasoisesti ja kriittisesti musiikkia ja musiikintutkimusta. Symposiumissa kysytään, mitä musiikintutkimus on nyt ja mitä se voi tai mitä sen tulisi olla tulevaisuudessa. Teeman toivotaan herättävän keskustelua esimerkiksi seuraavan kaltaisten kysymysten ympärillä: Mihin musiikintutkijaa tarvitaan? Kaipaako musiikintutkimus radikaalia uudistumista? Miten tutkia ihmistä musiikin tekijänä ja kokijana? Miten tutkia musiikkia erilaisissa yhteisöllisissä ja kulttuurisissa viitekehyksissä? Tarvitsemmeko uutta musiikin teoriaa? Kuka tutkii tulevaisuuden äänimaisemia? Millaista on tulevaisuuden musiikinhistoria? Onko tärkeää yhdistää musiikintutkimuksessa humanistisia ja luonnontieteellisiä näkökulmia? Miten musiikkia voi hyödyntää hyvinvoinnin, oppimisen, yhteiskunnan, tutkimuksen tai teknologian näkökulmista? Mikä on musiikintutkimuksen suhde kestävään kehitykseen?
Esitelmäehdotukset kaikista aiheista ovat tervetulleita!

Esitelmäehdotukset

Järjestäjät toivovat symposiumiin osallistujilta abstrakti-muotoisia ehdotuksia kahdenkymmenen minuutin esitelmiksi, 3–4:n esitelmän teema- tai paneelisessioiksi sekä posteriesitelmiksi. Abstraktin enimmäispituus on 200 sanaa (suulliset esitelmät ja posteriesitelmät) tai 300 sanaa (ehdotukset teema- tai paneelisessioiksi).
Esitelmät on mahdollista pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kannustamme esitysten pitämiseen ja abstraktin kirjoittamiseen omalla äidinkielellä.

Submitointi 

Abstraktit pyydetään lähettämään 17.2.2017 mennessä verkkolomakkeella osoitteessa:
https://congress.cc.jyu.fi/symposium2017/cgi-bin/contact.cgi
Hyväksymisestä ilmoitetaan 24.3.2017 mennessä. 

Yhteystiedot

Symposiumin järjestäjänä on Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos yhdessä Suomen Musiikkitieteellisen Seuran ja Suomen Etnomusikologisen Seuran kanssa. Symposium järjestetään Jyväskylän yliopistolla.
Mikäli sinulla on kysyttävää submitointiin tai symposiumiin liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse: mtsymposium2017@jyu.fi
Symposiumin verkkosivu osoitteessa: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/symposium2017

[In English]

Call for Papers: The 21st Annual Symposium for Music Scholars in Finland

Symposium theme: Back to the Future of Music Research

The Department of Music, Art, and Culture at the University of Jyväskylä in collaboration with The Finnish Musicological Society are pleased to invite researchers interested in music to attend to the 21st Annual Symposium for Music Scholars, which will take place on 19-21 April 2017 in Jyväskylä.
The symposium will bring together scholars from multiple fields of research to explore and discuss the future of academic music research. More specifically, we wish to promote discussions about the future directions within this multidisciplinary field by asking: “What is music research now and what can or should it be in the future?”.
All presentation proposals covering the topic are welcome!

Presentation types

The organisers invite participants of the symposium to submit their own proposals for oral presentations (length maximum 20 minutes), panel sessions (of 3-4 presentations) and poster presentations. The maximum length of abstracts are 200 words (for oral and poster presentations) and 300 words (for panel/thematic sessions).
Presentations can be given in Finnish, Swedish or English. We encourage participants to write abstracts and to give presentations in their native language.

Submitting

Abstracts should be submitted by the deadline of February 17th, 2017 via the online submission system:
https://congress.cc.jyu.fi/symposium2017/cgi-bin/contact.cgi
All accepted abstracts will be announced by 24 March 2017.

Contact information

The symposium is organised by the Department of Music, Art, and Culture at the University of Jyväskylä in collaboration with The Finnish Musicological Society and The Finnish Society for Ethnomusicology.
Any questions or correspondence can be directed to: mtsymposium2017@jyu.fi
The symposium´s www-page can be found from https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/symposium2017/en