Hallitus

Vuoden 2020 hallitus ja vastuuhenkilöt


SES:n toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja toimii tiiviissä yhteistoiminnassa sekä suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Näitä ovat  mm. Maailman musiikin keskus, Musiikkiarkisto, IASPM-Norden ja ICTM (jonka kansallinen komitea seura on).

Puheenjohtaja: Elina Seye, FT, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto).

Jäsenet:
Ida Havukainen, FM, tohtorikoulutettava (Itä-Suomen yliopisto, Joensuu).
Ilona Korhonen, MuT (Helsinki).
Janne Mäkelä, FT, dos., tutkija (Taideyliopisto, Helsinki).
Inka-Maria Nyman, FM, tohtorikoulutettava (Åbo Akademi).
Nina Öhman, PhD, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto).

Varajäsenet:
Kaj Ahlsved, FT, tutkijatohtori (Åbo Akademi).
Jan Hellberg, MuM, tohtorikoulutettava (Åbo Akademi).
Antti-Ville Kärjä, FT, dos., professori (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Helsinki/Seinäjoki).
Hanna-Mari Riihimäki, FM, tohtorikoulutettava (Turun yliopisto)

Seuran sähköpostiosoite: info(at)etnomusikologia.fi

Etnomusikologian vuosikirjan toimittajat: Kaj Ahlsved, Janne Mäkelä, Viliina Silvonen.

Musiikin suunnan päätoimittajat: Henri Pitkänen ja Nina Öhman.

Julkaisuvastaava (julkaisusarja): Janne Mäkelä.

Vuoden 2021 hallitus (pj ja 6–10 jäsentä):
pj. Elina Seye, FT, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto)
Annukka Hirvasvuopio-Laiti, FM, tohtorikoulutettava (Sámi allaskuvla, Kautokeino)
Elina Hytönen-Ng, FT, tutkija (Itä-Suomen yliopisto)
Juho Kaitajärvi-Tiekso, FM, tohtorikoulutettava (Tampereen yliopisto)
Ilona Korhonen, MuT (Helsinki).
Inka-Maria Nyman, FM, tohtorikoulutettava (Åbo Akademi).
Outi Valo, FM, tohtorikoulutettava (Tampereen yliopisto/Kansanmusiikki-instituutti)
Elina Westinen, FT, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto)
Nina Öhman, PhD, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto).