Hallitus

Vuoden 2019 hallitus ja vastuuhenkilöt


SES:n toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja toimii tiiviissä yhteistoiminnassa sekä suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Näitä ovat  mm. Maailman musiikin keskus, Musiikkiarkisto, IASPM-Norden ja ICTM (jonka kansallinen komitea seura on).

Puheenjohtaja: Antti-Ville Kärjä, FT, dos., professori (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Helsinki/Seinäjoki).

Jäsenet:
Kaj Ahlsved, FT, tutkijatohtori (Åbo Akademi).
Tuomas Auvinen, FT, tutkija/tuntiopettaja (Turun yliopisto).
Klisala Harrison, PhD, akatemiatutkija (Helsingin yliopisto).
Lasse Lehtonen, FT, tutkija (Helsingin yliopisto).
vpj. Nina Öhman, PhD, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto).

Varajäsenet:
Heidi Haapoja-Mäkelä, FT, MuM, tutkija (Helsingin yliopisto).
siht. Ida Havukainen, FM, tohtorikoulutettava (Itä-Suomen yliopisto, Joensuu).
Jan Hellberg, MuM, tohtorikoulutettava (Åbo Akademi).
Janne Mäkelä, FT, dos., suunnittelija (Kansalliskirjasto, Helsinki).

Seuran sähköpostiosoite: info(at)etnomusikologia.fi

Etnomusikologian vuosikirjan toimittajat: Kaj Ahlsved, Tuomas Auvinen, Heidi Haapoja-Mäkelä, Elina Hytönen-Ng, Janne Mäkelä.

Musiikin suunnan päätoimittajat: Henri Pitkänen ja Nina Öhman.

Julkaisuvastaava (julkaisusarja): Janne Mäkelä.