Hallitus

Vuoden 2022 hallitus ja vastuuhenkilöt


SES:n toiminnasta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja toimii tiiviissä yhteistoiminnassa sekä suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Näitä ovat mm. Maailman musiikin keskus, Musiikkiarkisto, IASPM-Norden ja ICTM (jonka kansallinen komitea seura on).

Puheenjohtaja: Elina Seye, FT, tutkijatohtori (Helsingin yliopisto).

Jäsenet:
Elina Hytönen-Ng, FT, tutkija (Itä-Suomen yliopisto)
Juho Kaitajärvi-Tiekso, FM, jatko-opiskelija (Tampereen yliopisto)
Ilona Korhonen, MuT (Helsinki)
Elina Niiranen, FT, tutkijatohtori (Itä-Suomen yliopisto)
Inka-Maria Nyman, FM, tohtorikoulutettava (Åbo Akademi)
Iris Seesjärvi, MuM, laulupedagogi, tohtorikoulutettava (Turun yliopisto)
Outi Valo, FM, tohtorikoulutettava (Tampereen yliopisto/Kansanmusiikki-instituutti)
Elina Westinen, FT, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto)
Nina Öhman, PhD, yliopistonlehtori (Helsingin yliopisto).


Seuran sähköpostiosoite: info(at)etnomusikologia.fi

Etnomusikologian vuosikirjan toimittajat: Kaj Ahlsved, Kaarina Kilpiö, Viliina Silvonen.

Musiikin suunnan päätoimittajat: Nina Öhman.

Julkaisuvastaava (julkaisusarja): Elina Hytönen-Ng.