Julkaisusarja

Julkaisusarja

Sarjassa julkaistaan ensisijaisesti etnomusikologian alaan kuuluvia monografiaväitöskirjoja sekä muuta etnomusikologista tutkimuskirjallisuutta ja alan oppikirjoja. Julkaisusarjan vastuuhenkilö on  Janne Mäkelä (janmake[at]iki.fi). Seuran yleisen toiminta-ajatuksen mukaisesti etnomusikologia ymmärretään väljästi kulttuurisensitiiviseksi asenteeksi musiikintutkimuksessa. 2000-luvulla sarjassa on ilmestynyt vuosittain 1–2 kirjaa. Tuorein julkaisu on vuoden 2020 alussa ilmestynyt Antti-Ville Kärjän kirjoittama Alkusoittoja: musiikin menneisyydet monikulttuurisessa Suomessa (ks. tiedote).

Kirjan painatuskustannuksista vastaa tekijä. SES voi hakemusten perusteella myöntää kirjahankkeelle julkaisutukea, minkä lisäksi väitöskirjojen tekijät voivat hakea julkaisuavustusta omasta yliopistostaan. Julkaisutuen edellytyksenä on, että kirja julkaistaan SES:n julkaisusarjassa.  Tieteellisten seurain valtuuskunta vastaa tarvittaessa kirjojen taitosta ilman eri veloitusta. SES edellyttää, että se saa tietyn osan painoksesta kirjastoja, kirjakauppoja ja jäsenmyyntiä varten. Kirjan myynnistä ja jakelusta voidaan kuitenkin sopia tapauskohtaisesti toisinkin.

Seuran hallitus tekee julkaisupäätökset hakemusten ja asiantuntijalausuntojen perusteella. Etusijalla ovat tieteellisesti korkeatasoiset ja seuran julkaisuprofiiliin sopivat monografiaväitöskirjat. Väitöskirjojen kohdalla asiantuntijalausuntoina käytetään esitarkastus- tai julkaisulupalausuntoja. Muut kirjahankkeet SES arvioittaa kahdella vertaisarvioijalla, jotka arvioivat hankkeen hakemukseen liitetyn suunnitelman perusteella (kts. ohjeet alla). Hakemukseen ei liitetä kokonaista käsikirjoitusta.

Vapaamuotoisia hakemuksia julkaisusarjassa julkaistaviksi teoksiksi otetaan vastaan ympäri vuoden. ja ne käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemukseen on hyvä sisällyttää lyhyt kuvaus sisällöstä, alustava sisällysluettelo, suunniteltu lukijakunta ja markkinointisuunnitelma, julkaisuprosessin aikataulu sekä rahoitussuunnitelma. Sekä julkaisusarjaan hyväksymistä että julkaisutukea koskevat päätökset ovat voimassa vuoden ajan. Mikäli kirjan julkaiseminen siirtyy tätä myöhemmäksi, tekijän tulee kirjallisesti anoa julkaisuajankohdan siirtämistä.

Mikäli haluat saada teoksesi julkaistuksi SES:n julkaisusarjassa tai haet julkaisuavustusta, katso tarkemmat ohjeet tästä.

Sarjassa ilmestyneet teokset:

1. Frith, Simon (1988) Rockin potku. Nuorisokulttuuri ja musiikkiteollisuus. Alkuteos Sound Effects, käännös Hannu Tolvanen. Tampere: Vastapaino. LOPPUUNMYYTY!

2. Jalkanen, Pekka (1989) Alaska, Bombay ja Billy Boy. Jazzkulttuurin murros Helsingissä 1920-luvulla. Helsinki: SES. [Saatavana pdf-versiona.]

3. Kurkela, Vesa (1989) Musiikkifolklorismi & järjestökulttuuri. Kansanmusiikin ideologinen ja taiteellinen hyödyntäminen suomalaisissa musiikki- ja nuorisojärjestöissä. Helsinki: SES. (10 €)

4. Moisala, Pirkko (1991) Cultural Cognition in Music. Continuity and Change in the Gurung Music of Nepal. Helsinki: SES. (10 €)

6. Leppänen, Taru (2000) Viulisti, musiikki ja identiteetti. Sibelius-viulukilpailu suomalaisessa mediassa 1995. Helsinki: SES. (15 €)

7. Suutari, Pekka (2000) Götajoen jenkka. Tanssimusiikki ruotsinsuomalaisen identiteetin rakentajana. Helsinki & Tukholma: SES & Ruotsinsuomalainen arkisto.

8. Åberg, Kai (2002) Nää laulut kato kertoo meijän elämästä. Tutkimus romanien laulukulttuurista Itä-Suomessa 1990-luvulla. Helsinki: SES.

9. Soundscape Studies and Methods (2002), edited by Helmi Järviluoma & Gregg Wagstaff. Hki & Turku: SES & Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos. (15 €)

10. Brusila, Johannes (2003) 'Local Music, Not From Here' - The Discourse of World Music examined through three Zimbabwean case studies: The Bhundu Boys, Virginia Mukwesha and Sunduza. Helsinki: SES. (10 €)

11. Nikkonen, Ahti (2004) Ravintolamuusikon ammatin nousu ja tuho. Helsinki: SES. (10 €)

12. Mantere, Markus (2006) Glenn Gloud: Viisi näkökulmaa pianistin muusikkouteen ja kulttuuriseen reseptioon. Helsinki: SES.

13. Kärjä, Antti-Ville (2005) "Varmuuden vuoksi omana sovituksena" Kansallisen identiteetin rakentuminen 1950- ja 1960-luvun taitteen suomalaisten elokuvien populaarimusiikillisissa esityksissä. Helsinki & Turku: SES & k&h. (15 €)

14. Niinimäki, Pirjo-Liisa (2007) Saa veisata omalla pulskalla nuotillansa. Riimillisen laulun varhaisvaiheet suomalaisissa arkkiveisuissa 1643–1809. Helsinki: SES. (15 €)

15. Essays on Sound and Vision (2007), edited by John Richardson & Stan Hawkins. Helsinki: SES & Helsinki University Press.

16. Ahonen, Laura (2007) `Mediated Music Makers` - Constructing author images in popular music. Helsinki: SES. (10 €)

17. `Moniääninen mies` – Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa (2008), toim. Kai Åberg & Lotta Skaffari. Jyväskylä & Helsinki: Nykykulttuurin tutkimuskeskus & SES. (15 €)

18. Mustakallio, Marja (2009) 'Musiikkia rajalla' – Sata vuotta tornionlaaksolaista musiikkielämää. Helsinki & Övertorneå: SES & Arktinen Ajatus.

19. Talvitie-Kella, Tuuli (2010) Hääpolskasta haitarijatsiin – 1900-luvun alun tanssimusiikkikulttuuri eteläpohjalaisten tanssisoittajien kertomana, kokemana ja soittamana. Tampere & Helsinki: Tampere University Press & SES.

20. Tarvainen, Anne (2012) Laulajan ääni ja ilmaisu. Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk. Helsinki & Tampere: SES & TUP.

21. Musiikki kulttuurina (2013), toim. Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: SES.

22. Haapoja, Heidi (2017) Ennen saatuja sanoja. Menneisyys, nykyisyys ja kalevalamittainen runolaulu nykykansanmusiikin kentällä. Helsinki: SES & Helsingin yliopisto.

23. Kärjä, Antti-Ville (2020) Alkusoittoja. Musiikin menneisyydet monikulttuurisessa Suomessa. Helsinki: SES.