Ravintolamuusikon ammatin nousu ja tuho

Ravintolamuusikon ammatin nousu ja tuho


Ahti Nikkonen

Helsinki: SES. ISBN 952-10-2229-9 (nid.)

Ravintolamuusikon ammattikunnan tuhoa merkitsi työsuhteiden muuttuminen yhden illan keikkailuksi 1990-luvulla. Ravintolamuusikoille koko 1900-luku jää mieleen vuosisatana, jolloin he kuuluivat vielä niin sanotun normaalin työn piiriin. Nikkonen on suhteuttanut nousun ja tuhon kehityskaarta suomalaisessa alkoholi- ja työpolitiikassa sekä musiikkikulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Toinen vahva juonne tutkimuksessa on ravintolamuusikkojen ammatillisen eetoksen tarkastelu, jolle ravintolamuusikoiden ammattikunnan elämänkaaren hahmottuminen luo kontekstia. Erityisesti tähän liittyvillä analyyseillaan Nikkonen osallistuu viimeaikaiseen elämänpolitiikkakeskusteluun.

Suomen Etnomusikologinen Seura myy kirjaa 23 euron hintaan. Ota yhteys seuran sihteeriin.