Ravintolamuusikon ammatin nousu ja tuho

Ravintolamuusikon ammatin nousu ja tuho


Ahti Nikkonen

Helsinki: SES. ISBN 952-10-2229-9 (nid.)

Ravintolamuusikon ammattikunnan tuhoa merkitsi työsuhteiden muuttuminen yhden illan keikkailuksi 1990-luvulla. Ravintolamuusikoille koko 1900-luku jää mieleen vuosisatana, jolloin he kuuluivat vielä niin sanotun normaalin työn piiriin. Nikkonen on suhteuttanut nousun ja tuhon kehityskaarta suomalaisessa alkoholi- ja työpolitiikassa sekä musiikkikulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Toinen vahva juonne tutkimuksessa on ravintolamuusikkojen ammatillisen eetoksen tarkastelu, jolle ravintolamuusikoiden ammattikunnan elämänkaaren hahmottuminen luo kontekstia. Erityisesti tähän liittyvillä analyyseillaan Nikkonen osallistuu viimeaikaiseen elämänpolitiikkakeskusteluun.