Svenska

Finska musiketnologiska sällskapet


Finska musiketnologiska sällskapet grundades 1974 med målet att stärka musiketnologisk forskning samt sprida information om världens musikkulturer. Sällskapets medlemmar omfattar forskare, studenter och andra utövare och professionellt verksamma i musik. Sällskapets huvudsakliga aktivitetsformer är publikationer, seminarier och andra evenemang. Sällskapet är medlem i Vetenskapliga samfundens delegation i Finland som landsomfattande representant för musiketnologi och kulturinriktad musikforskning. Sällskapet representerar även International Council for Traditional Music (ICTM) i Finland.

För sällskapets verksamhet ansvarar en styrelse som består av ordförande, fem ordinariemedlemmar och fyra suppleanter. Styrelsen 2016 består av:

 • Ordförande: Dr Antti-Ville Kärjä, Musikarkivet JAPA, Helsingfors
 • FM Tuomas Auvinen, Åbo Universitet
 • Dr Kaarina Kilpiö, Konstuniversitet Sibeliusakademin, Helsingfors
 • Viceordförande: Dr Meri Kytö, Tammerfors Universitet
 • FM Kim Ramstedt, Åbo Akademi
 • FM Lasse Lehtonen, Helsingfors Universitet
 • Dr Elina Hytönen-Ng, Östra Finlands Universitet, Joensuu
 • Dr Heidi Haapoja-Mäkelä, Helsingfors Universitet
 • Dr Pekka Toivanen, Jyväskylä Universitet
 • Dr Saijaleena Rantanen, Konstuniversitet Sibeliusakademin, Helsingfors
 • Sekreterare och kassör: FM Joonas Keskinen, Kulturandelslaget Uulu, Tammerfors
Om du önskar kontanta sällskapet eller bli medlem, vänligen skriv till:
info@etnomusikologia.fi


Publikationer


Finska musiketnologiska sällskapet ger ut vetenskapliga verk, en fyra gånger om året utkommande populärvetenskaplig journal, samt en gemensam bulletin tillsammans med Musikvetenskapliga sällskapet i Finland. Huvudsakliga publikationen är den referentgranskade Etnomusikologian vuosikirja ('Musiketnologiska årsboken'), som också tar emot engelskspråkiga artiklar. Årsboken är en open access publikation som blivit försedd med märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer av Vetenskapliga samfundens delegation i Finland. Tidigare årsböcker finns tillgängliga här.

Samhället publicerar i sin publikationsserie monografier, doktorsavhandlingar och redigerade samlingsverk. Samhället välkomnar även engelskspråkiga verk. En samlad lista på publicerade titlar finns här.

Ifall du är intresserad i sällskapets publikationer, vänligen kontakta info@etnomusikologia.fi

Evenemang


Finska musiketnologiska sällskapet arrangerar regelbundet olika evenemang. Ett årligt symposium för musikforskare i Finland organiseras i samarbete med Musivetenskapliga sällskapet i Finland och alternerande universitet vanligen i mars-maj. Sällskapet är värd för flera andra evenemang, vilket inkluderar endags-seminarier för icke-akademisk publik varje vår och höst.

Ifall du är intresserad av sällskapets evenemang, vänligen kontakta info@etnomusikologia.fi