Julkaisusarja

Julkaisusarja


Sarja keskittyy etnomusikologian alan tutkimuskirjallisuuteen ja oppikirjoihin. Seuran yleisen toiminta-ajatuksen mukaisesti etnomusikologia ymmärretään väljästi kulttuurisensitiiviseksi asenteeksi musiikintutkimuksessa.  

Julkaisusarjassa julkaistaan vain tieteellisen ennakkoarvioinnin, eli referoinnin, läpikäyneitä artikkeleita ja kirjoja.  Ennen vertaisarviointia kustantajan edustaja tutustuu tarjottuun käsikirjoitukseen. Hän voi lukemansa perusteella hylätä tarjouksen tai pyytää muutoksia käsikirjoitukseen ennen sen alistamista ulkopuoliseen arviointiin. Itse vertaisarvioinnissa vähintään kaksi toimituksen ulkopuolista käsikirjoituksen kirjoittajan suhteen riippumatonta väitellyttä tutkijaa tai muuta asiantuntijaa arvioi koko käsikirjoituksen. Julkaisija lähettää asiantuntijalausunnoista kopiot käsikirjoituksen kirjoittajalle. Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

 Väitöskirjojen kohdalla vertaisarviointitunnuksen käytöstä on annettu TSV:n puolelta erilliset ohjeet, joita julkaisusarjassa noudatetaan. Tunnusta ei merkitä ennen väitöstilaisuutta tai sellaisenaan julkaistuihin väitöskirjoihin, sillä kyseessä on yliopiston asettaman arviointiprosessin läpikäyvä opinnäytetyö. Mikäli väitöskirjan pohjalta laaditaan uusi teos, tunnusta voidaan käyttää. Tuolloin teoksen arvioinnin suorittaa kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Kevyempi yhden vertaisarvioijan suorittama arviointi kuitenkin riittää niissä tapauksissa, joissa kustantajalla on käytettävissään väitöskirjan tarkastajien lausunnot sekä tekijän laatima seikkaperäinen muutosraportti.
 
Vertaisarvointiprosessi dokumentoidaan kaikkien vertaisarvoitavien käsikirjoitusten osalta julkaisusarjan toimittajien puolelta säännöllisesti. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia.

2000-luvulla sarjassa on ilmestynyt vuosittain 1–2 kirjaa. Tuorein julkaisu on vuoden 2021 lopulla ilmestynyt Antti-Ville Kärjän ja Samuli Korkalaisen toimittama Sounds Sanctified: Essays on Music and the Sacred.

Seuran jäsenet voivat tilata julkaisusarjan teoksia osoitteesta info@etnomusikologia.fi. Muille teoksia myy Tiedekirja. Julkaisusarjan vastuuhenkilö on Elina Hytönen-Ng (elina.hytonen-ng[at]uef.fi).
Mikäli haluat saada teoksesi julkaistuksi SES:n julkaisusarjassa, katso tarkemmat ohjeet tästä.


24. Sounds Sanctified: Essays on Music and the Sacred (2021), edited by Antti-Ville Kärjä & Samuli Korkalainen. Helsinki: SES & Hymnologian ja liturgiikan seura. (20€/jäsenet 15 €) Saatavana: / international orders available from Bookstore Tiedekirja.