Julkaisusarja

Julkaisusarja


Sarja keskittyy etnomusikologian alan tutkimuskirjallisuuteen ja oppikirjoihin. Seuran yleisen toiminta-ajatuksen mukaisesti etnomusikologia ymmärretään väljästi kulttuurisensitiiviseksi asenteeksi musiikintutkimuksessa.  

Julkaisusarjassa julkaistaan vain tieteellisen ennakkoarvioinnin, eli referoinnin, läpikäyneitä artikkeleita ja kirjoja.  Ennen vertaisarviointia kustantajan edustaja tutustuu tarjottuun käsikirjoitukseen. Hän voi lukemansa perusteella hylätä tarjouksen tai pyytää muutoksia käsikirjoitukseen ennen sen alistamista ulkopuoliseen arviointiin. Itse vertaisarvioinnissa vähintään kaksi toimituksen ulkopuolista käsikirjoituksen kirjoittajan suhteen riippumatonta väitellyttä tutkijaa tai muuta asiantuntijaa arvioi koko käsikirjoituksen. Julkaisija lähettää asiantuntijalausunnoista kopiot käsikirjoituksen kirjoittajalle. Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Väitöskirjojen kohdalla vertaisarviointitunnuksen käytöstä on annettu TSV:n puolelta erilliset ohjeet, joita julkaisusarjassa noudatetaan. Tunnusta ei merkitä ennen väitöstilaisuutta tai sellaisenaan julkaistuihin väitöskirjoihin, sillä kyseessä on yliopiston asettaman arviointiprosessin läpikäyvä opinnäytetyö. Mikäli väitöskirjan pohjalta laaditaan uusi teos, tunnusta voidaan käyttää. Tuolloin teoksen arvioinnin suorittaa kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Kevyempi yhden vertaisarvioijan suorittama arviointi kuitenkin riittää niissä tapauksissa, joissa kustantajalla on käytettävissään väitöskirjan tarkastajien lausunnot sekä tekijän laatima seikkaperäinen muutosraportti.
 
Vertaisarvointiprosessi dokumentoidaan kaikkien vertaisarvoitavien käsikirjoitusten osalta julkaisusarjan toimittajien puolelta säännöllisesti. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia.

2000-luvulla sarjassa on ilmestynyt vuosittain 1–2 kirjaa. Tuorein julkaisu on vuoden 2021 lopulla ilmestynyt Antti-Ville Kärjän ja Samuli Korkalaisen toimittama Sounds Sanctified: Essays on Music and the Sacred.

Seuran jäsenet voivat tilata julkaisusarjan teoksia osoitteesta info@etnomusikologia.fi. Muille teoksia myy Tiedekirja. Julkaisusarjan vastuuhenkilö on [ilmoitetaan pian].
Mikäli haluat saada teoksesi julkaistuksi SES:n julkaisusarjassa, katso tarkemmat ohjeet tästä.

Sarjassa ilmestyneet teokset:

1. Frith, Simon (1988) Rockin potku. Nuorisokulttuuri ja musiikkiteollisuus. Alkuteos Sound Effects, käännös Hannu Tolvanen. Tampere: Vastapaino. [Saatavana pdf-versiona Musiikkiarkistosta.]

2. Jalkanen, Pekka (1989) Alaska, Bombay ja Billy Boy. Jazzkulttuurin murros Helsingissä 1920-luvulla. Helsinki: SES. [Saatavana pdf-versiona Musiikkiarkistosta.]

3. Kurkela, Vesa (1989) Musiikkifolklorismi & järjestökulttuuri. Kansanmusiikin ideologinen ja taiteellinen hyödyntäminen suomalaisissa musiikki- ja nuorisojärjestöissä. Helsinki: SES. (15 €/jäsenet 10 €) [Saatavana pdf-versiona Musiikkiarkistosta.]

4. Moisala, Pirkko (1991) Cultural Cognition in Music. Continuity and Change in the Gurung Music of Nepal. Helsinki: SES. (15 €/jäsenet 10 €; international orders from Bookstore Tiedekirja)

6. Leppänen, Taru (2000) Viulisti, musiikki ja identiteetti. Sibelius-viulukilpailu suomalaisessa mediassa 1995. Helsinki: SES. LOPPUUNMYYTY!  [Saatavana pdf-versiona Musiikkiarkistosta.]

7. Suutari, Pekka (2000) Götajoen jenkka. Tanssimusiikki ruotsinsuomalaisen identiteetin rakentajana. Helsinki & Tukholma: SES & Ruotsinsuomalainen arkisto. [Saatavana pdf-versiona Musiikkiarkistosta.]

8. Åberg, Kai (2002) Nää laulut kato kertoo meijän elämästä. Tutkimus romanien laulukulttuurista Itä-Suomessa 1990-luvulla. Helsinki: SES. (15 €/jäsenet 10 €)

9. Soundscape Studies and Methods (2002), edited by Helmi Järviluoma & Gregg Wagstaff. Hki & Turku: SES & Turun yliopisto, taiteiden tutkimuksen laitos. LOPPUUNMYYTY! ( international orders from Bookstore Tiedekirja) [Saatavana pdf-versiona Musiikkiarkistosta.]

10. Brusila, Johannes (2003) ‘Local Music, Not From Here’, The Discourse of World Music examined through three Zimbabwean case studies: The Bhundu Boys, Virginia Mukwesha and Sunduza. Helsinki: SES. (15 €/jäsenet 10 €; international orders from Bookstore Tiedekirja) [Saatavana pdf-versiona Musiikkiarkistosta.]

11. Nikkonen, Ahti (2004) Ravintolamuusikon ammatin nousu ja tuho. Helsinki: SES. (15 €/jäsenet 10 €)

12. Mantere, Markus (2006) Glenn Gloud: Viisi näkökulmaa pianistin muusikkouteen ja kulttuuriseen reseptioon. Helsinki: SES. LOPPUUNMYYTY!

13. Kärjä, Antti-Ville (2005) ”Varmuuden vuoksi omana sovituksena”. Kansallisen identiteetin rakentuminen 1950- ja 1960-luvun taitteen suomalaisten elokuvien populaarimusiikillisissa esityksissä. Helsinki & Turku: SES & k&h. (20 €/jäsenet 15 €)

14. Niinimäki, Pirjo-Liisa (2007) Saa veisata omalla pulskalla nuotillansa. Riimillisen laulun varhaisvaiheet suomalaisissa arkkiveisuissa 1643–1809. Helsinki: SES. (20 €/jäsenet 15 €)

15. Essays on Sound and Vision (2007), edited by John Richardson & Stan Hawkins. Helsinki: SES & Helsinki University Press. LOPPUUNMYYTY! (saatavana kuitenkin: / international orders available from Bookstore Tiedekirja)

16. Ahonen, Laura (2007) Mediated Music Makers. Constructing author images in popular music. Helsinki: SES. (15 €/jäsenet 10 €; international orders from Bookstore Tiedekirja)

17. Moniääninen mies. Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa (2008), toim. Kai Åberg & Lotta Skaffari. Jyväskylä & Helsinki: Nykykulttuurin tutkimuskeskus & SES. (20 €/jäsenet 15 €)

18. Mustakallio, Marja (2009) Musiikkia rajalla. Sata vuotta tornionlaaksolaista musiikkielämää. Helsinki & Övertorneå: SES & Arktinen Ajatus. LOPPUUNMYYTY!

19. Talvitie-Kella, Tuuli (2010) Hääpolskasta haitarijatsiin. 1900-luvun alun tanssimusiikkikulttuuri eteläpohjalaisten tanssisoittajien kertomana, kokemana ja soittamana. Tampere & Helsinki: Tampere University Press & SES. [Saatavana pdf-versiona Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta.]

20. Tarvainen, Anne (2012) Laulajan ääni ja ilmaisu. Kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, esimerkkinä Björk. Helsinki & Tampere: SES & TUP. [Saatavana pdf-versiona Tampereen yliopiston julkaisuarkistosta.]

21. Musiikki kulttuurina (2013), toim. Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: SES. (30 €/jäsenet 25 €/opiskelijat 20 €) [Saatavana e-kirjana Ellibsissä ]

22. Haapoja, Heidi (2017) Ennen saatuja sanoja. Menneisyys, nykyisyys ja kalevalamittainen runolaulu nykykansanmusiikin kentällä. Helsinki: SES & Helsingin yliopisto. [Saatavana pdf-versiona.]

23. Kärjä, Antti-Ville (2020) Alkusoittoja. Musiikin menneisyydet monikulttuurisessa Suomessa. Helsinki: SES. LOPPUUNMYYTY! [Saatavana pdf-versiona Musiikkiarkistosta]

24. Sounds Sanctified: Essays on Music and the Sacred (2021), edited by Antti-Ville Kärjä & Samuli Korkalainen. Helsinki: SES & Hymnologian ja liturgiikan seura. (20€/jäsenet 15 €) Saatavana: / international orders available from Bookstore Tiedekirja.