Julkaisut

Julkaisut

Etnomusikologian vuosikirja on tieteenalan kansainväliset kriteerit täyttävä kausijulkaisu. Vuosikirja muuttui vuonna 2010 avoimeksi verkkojulkaisuksi. Julkaisufoorumiluokitukseltaan vuosikirja on tasoa 1. Se on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen ja sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.
SES julkaisee kolme kertaa vuodessa ilmestyvää Musiikin suunta -verkkolehteä. Lehti kattaa etnomusikologian eri osa-alueita. Artikkelit ovat pääasiassa suomenkielisiä ja numeroilla on usein oma teemansa.
SES:llä on oma julkaisusarja. Julkaisut ovat enimmäkseen suomalaisten etnomusikologien väitöskirjoja.