Palkinnot

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen opinnäytetyöpalkinto 2024

Katariina Henttonen: ”Haamu soittaa pianoa” – Neljäsluokkalaisten kokemuksia musiikillisesta pelosta. Jyväskylän yliopisto, musiikkitiede.
Ks. uutinen.

Kunniamaininnat

Iiris Tarnanen: Expanding professional responsibility through prison music making. A musician-facilitator´s experience. University of Arts Helsinki, Global Music Department.

Gabriel Korhonen: Metritön rytmi ja rihmastollinen aikahavainto Musen kappaleessa Stockholm Syndrome : Musiikkifilosofinen ja -analyyttinen tutkielma ennustettavuudesta. Helsingin yliopisto.

Musiikintutkimuksen valtakunnallinen opinnäytetyöpalkinto 2023 kuulutus


Suomen etnomusikologinen seura ja Suomen musiikkitieteellinen seura pyytävät ehdotuksia vuoden 2023 parhaaksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi.

Seurat myöntävät 100 € suuruisen palkinnon työlle, joka on hyväksytty 1.1.–31.12.2023 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4, jos opinnäytetyöstä on annettu arvosana.

Opinnäytteen alaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla musiikintutkimuksellinen lähestymistapa eli:

  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin musiikin kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä musiikin ammattilaiset tai harrastajat tai pohdintaa musiikista esteettisenä ja kulttuurisena käytäntönä. Lisäksi työn innovatiivisuus katsotaan eduksi: työn olisi hyvä tuoda uusia lähestymistapoja, metodologista kehittelyä, teoreettista oivallusta tai ilmiöitä musiikintutkimuksen piiriin.
  • Työ voi edustaa myös taiteellista tutkimusta ja/tai sisältää muita kuin tekstimuotoisia osia, mutta sen tulee kuitenkin selkeästi liittyä musiikintutkimuksellisiin teemoihin.

Osallistumisohjeet

Opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 31.1.2024. On suositeltavaa, että työn lähettää työn tekijä itse. Mikäli lähettäjänä on jokin muu taho (esim. ohjaaja), on mukana oltava tekijän kirjallinen suostumus. Työt arvioi seurojen hallitusten jäsenistä koottava kolmihenkinen raati.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti (mieluiten linkkinä) osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com. Lisätietoja palkinnosta ja osallistumisohjeista saa samasta osoitteesta.

Opinnäytetyön ohessa on toimitettava seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)
  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin
  • tiivistelmä (1 sivu).

Palkinnon saaja julkistetaan Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallisessa symposiumissa Joensuussa maaliskuulla. Palkinnon saajan matka- (juna/linja-auto) ja tarvittaessa myös majoituskulut (1 yö) korvataan. Symposiumin ohjelmaan varataan myös mahdollisuus esitelmöidä palkitun työn pohjalta.

Palkinnon saajalle tiedotetaan tuloksesta maaliskuun puoliväliin mennessä.


Aiemmat palkinnot 

(myöntövuoden mukaan)

2023
Henri Kähkönen: Musiikkisisällöntuottajat ja YouTuben affordanssit. Tulkitseva fenomenologinen analyysi sosiaalisen median koetuista merkityksistä (TY)

2022
Teppo Reinikainen: ”And for this gift I feel #blessed” — Authenticity in the Covers of Leo Moracchioli and Robyn Adele Anderson (TY)

2021
Riikka Juntunen: "Not the worthless person people think I am" – Lihavan naislaulajuuden affektiiviset esitykset musiikkireality-ohjelmissa (HY).

2020
Juho Hänninen: The Four Stages of a DIY Career. The Life Courses and Careers of Youth Culture Practitioners from Lepakkoluola and the Helsinki Scene of the Early 1980s (HY).

2019
Arttu Kuoppa: Recommended by Algorithm. Relevance, Affordances and Agency of Music Recommender Systems (TaY)

2018
Simo Repo: Tuotesijoittelu 2010-luvun alun suomalaisessa populaarimusiikissa (TY).

2017
Heikki Kokko: Puhelinlangat laulaa – Puhelinpalveluiden odotusmusiikki käyttömusiikkina (TaY).

2016
Jaakko Vastapuu: Ensimmäiset 30 millisekuntia – alukkeet ja niiden muokkaus populaarimusiikin miksauksessa 2010-luvulla (TY).

2015
Martti Laitinen: Uupumaton uurastus. Tarkastelu Ilmari Krohnin elämänvaiheista ja sävellystuotannosta kevääseen 1905 asti (HY).