Esitelmäpyynnöt

ICTMD Nordic-Baltic Network Conference: The Past, Present and Future of Ethnomusicology in the Nordic-Baltic Region
Helsinki, Finland, 8–10 October 2024

Katso esitelmäkutsu ICTMD:n alasivulta


Esitelmäkutsu: Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium 2024

"Kaikuja ja heijastuksia"

Abstraktien viimeinen jättöpäivä 10.11.2023

Hyvät ystävät ja kollegat,

Suomen etnomusikologinen seura (SES) ja Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen oppiaine kutsuvat kaikkia musiikista kiinnostuneita tutkijoita osallistumaan Suomen musiikintutkijoiden valtakunnalliseen symposiumiin, joka järjestetään Joensuussa 25.–27.3.2024.

Symposiumin teemana on ”kaiut ja heijastukset”. Niiden voidaan ymmärtää liittyvän vertauskuvallisesti musiikin eri funktiohin ja yhteyksiin, muistiin, ihmisten ja yhteisöjen väliseen viestintään, kulttuurin musiikilliseen jatkuvuuteen tai musiikin kulttuurisiin merkityksiin laajemmin ymmärrettynä. Konkreettisesti kaiut ja heijastukset liittyvät musiikki- ja arkeoakustiikkaan. Teema voi johdattaa myös pohtimaan niitä erilaisia tapoja, joilla musiikintutkimus ja alan koulutus ovat omaksuneet ja omaksuvat kaikuja muilta tieteenaloilta, rakentaen samalla kuitenkin omaa jatkumoaan. Millaiset kiellot ja vaatimukset vaikuttavat musiikintutkimuksen jatkuvuuteen ja toimintamalleihin? Miten muuttunut (neoliberalistinen) toimintaympäristö on muokannut musiikkielämän ja sitä tutkivien työn normeja? Minkälaisia ”hiljennettyjen rekistereiden” (Hofman 2021) voimistamista ja kuuluviksi tekemisen käytäntöjä musiikintutkijoiden työ ja asenne (edelleen) sisältää? Minkälaisia kiistanalaisia historioita ja mahdollisia tulevaisuuksia kulttuurisen musiikintutkimuksen kentällä tuotetaan ja tutkitaan?

Symposiumin teema on tarkoitettu lähtökohdaksi keskusteluille, jotka kattavat laajasti eri tutkimusaloja, metodologioita ja tutkimusaiheita. Esitelmäehdotukset voivat kytkeytyä symposiumin teemaan suoraan tai viitteellisesti. Myös pääteeman ulkopuolelle jäävät tutkimusaiheet huomioidaan ja pyritään sisällyttämään symposiumin ohjelmaan.

Vuosi 2024 on 50 vuotta täyttävän SES:n juhlavuosi, joten ohjelmassa on luvassa alan menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta tarkasteleva paneelikeskustelu.

Tapahtuman pääpuhujat

Professor Rupert Till, University of Huddersfield, UK
Associate Professor Ana Hofman, Slovenian Academy of Sciences and Arts

Esitelmäehdotukset

Järjestäjät ottavat vastaan ehdotuksia yksittäisistä 20 minuutin esitelmistä sekä jonkin kokoavan teeman ympärille muodostetuista 3–4 esittäjän paneelisessioista. Lisäksi otamme vastaan yksittäisten tutkijoiden posteriehdotuksia. Abstraktien enimmäispituus on 200 sanaa yksittäisille esitelmille ja 300 sanaa paneelisessioille. Ehdotukset ja esitelmät voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Abstraktit pyydetään lähettämään käyttäen verkkolomaketta https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=6708-SES50-7817

Ehdotuksista tulee ilmetä:

  • tutkijan tai ryhmän nimi ja yhteystiedot
  • esitelmän, paneelisession tai posterin otsikko
  • max 200 sanan abstrakti (300 sanaa paneelisessioille)

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 10.11.2023

Hyväksymisilmoitukset lähetetään 15.12.2023 mennessä

Kysymykset ja tiedustelut voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen symposium@etnomusikologia.fi.

Tervetuloa!